Forskjell mellom versjoner av «Sak.uib.no - roller»

Linje 28: Linje 28:
  
 
==== Observatør ====
 
==== Observatør ====
Har innsyn og lesetilgang til prosjektet og kan komme med kommentarer. Kan ikke endre
+
Har innsyn og lesetilgang til prosjektet og kan komme med kommentarer. Kan ikke endre statusinformasjon.
  
 
=== Rollesett: ITA-prosjekt ===
 
=== Rollesett: ITA-prosjekt ===

Revisjonen fra 31. mar. 2011 kl. 11:50

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 31.03.2011 av Nmajj . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Roller i Redmine

Denne siden gir en oversikt over de tilgjengelige rollene i UiB sin installasjon av Redminehttps://prosjekt.uib.no. Når du oppretter et prosjekt i Redmine kan du gi andre personer roller i prosjektet. Avhengig av hvilke typer arbeidsflyt som er aktivert for prosjektet vil rollene gi forskjellige muligheter og tilganger i prosjektet. Det er utformet og dokumentert forskjellige sett med roller som skal passe sammen men en kan selv velge fritt mellom rollene dersom det er ønskelig.

Spesialroller i systemet

Før en forklarer de forskjellige rollene er det viktig å få avklart noen spesialroller i systemet. Disse er ikke tiltenkt brukt av hvert enkelt prosjekt men har likevel viktige funksjoner i systemet.

Ansatt

Ansatt-rollen blir tildelt automatisk av systemet hvis din enhet/avdeling har fått satt opp automatisk brukeroppretting. F.eks blir prosjektet til IT-avdelingen automatisk oppdatert med nye medarbeidere eller hvis noen slutter. Grunnen til at dette gjøres er at nye brukere ellers ikke blir tilgjengelig i systemet før de har logget inn en gang.

Systemansvarlig

Rollen Systemansvarlig gir tilgang til å opprette prosjekter. Systemansvarlig-rollen skal kun benyttes på andre eller tredje nivå i prosjekttreet og gis til de som får delegert ansvar for å opprette prosjekter i sin del av organisasjonen. F.eks kan man tenke seg at en i prosjektet MNFA (Matematisk- naturvitenskaplig fakultet) gir denne rollen til to eller tre presoner som da får ansvar for å delegere videre i sin del av treet.

Rollesett: Enkelt

Dette settet med roller er tenkt brukt på en generisk måte i de tilfeller man ikke er opptatt av å få til en spesiell arbeidsflyt. I mange uformelle prosjekter (f.eks vaffelsteking ..) vil dette rollesettet være det mest fornuftige å bruke, sammen med sakstypen Saker

Prosjektleder

Har full tilgang til prosjektdata i sitt prosjekt.

Deltaker

Har full tilgang til alle behandlingsfunksjoner for de aktuelle prosjektdata

Observatør

Har innsyn og lesetilgang til prosjektet og kan komme med kommentarer. Kan ikke endre statusinformasjon.

Rollesett: ITA-prosjekt

Det er foreslått å utvikle et eget sett med roller som skal benyttes i ITA-prosjekter/Service Transition/Release

ITA Prosjektleder

ITA Prosjektdeltaker

ITA Styringsgruppe

ITA Referansegruppe

ITA Observatør