Sak.uib.no - bruksanvisning

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 19. mai 2011 kl. 09:03 av Nmajj (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 19.05.2011 av Nmajj . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Bruk av https://prosjekt.uib.no/

Her finner du brukerveiledning for bruk av prosjekt.uib.no: https://it.uib.no/Fil:Kokebok_for_prosjekt.uib.no_ver.2.pdf

Hovedmenyen

nav1

Oversikt over alle porsjekter

nav2

 • Klikk på ”Prosjekter” knappen på topp menyen. Den gir deg oversikt over alle prosjekter
 • Klikk på et prosjekt i listen. Da går du videre til prosjektets arbeidsområde.

Opprette et prosjekt

nav3

Brukere som er tildelt rollen Systemansvarlig vil kunne opprette nye prosjekter i sin del av prosjekt-treet. Når en oppretter et prosjekt blir en bedt om å fylle ut noen verdier

 • Navn
 • Underprosjekt til
 • Beskrivelse
 • Identifikator
 • Hjemmeside
 • Offentlig

og en kan bli bedt om å velge

 • Moduler
 • Sakstyper

Av disse er det kun identifikatoren som ikke kan endres etter at prosjektet er opprettet.


Innstillinger for prosjekt

Informasjon

mer

Navn

Prosjektets navn

Underprosjekt til

Velg enheten hvor prosjektet hører til

Beskrivelse

En kort setning som beskriver prosjektet. Beskrivelsen blir synlig i prosjektoversikten.

Identifikator

En unik identifikator som blir en del av nettadressen til prosjektet. Id kan ikke endres etter at prosjektet er oppretta. Det er utformet et forslag til en standard for identifikatorer men denne er ikke foreløpig tatt i bruk.

Hjemmeside

Referanse til en ekstern hjemmeside, dersom det er aktuelt

Offentlig

Å sette et prosjekt som offentlig gjør det mulig for alle brukere ved UiB å lese innholdet. Dersom man fjerner denne innstillingen blir prosjektet lukket. I et lukket prosjekt vil kun de som har fått tildelt roller i systemet ha tilgang. Et lukket prosjekt vil ikke være synlig eller tilgjengelig for noen andre enn disse.

I utkast til ny strategiplan for UiB punkt 4.4 legges det spesiell vekt på åpenhet.

IT-avdelingen anbefaler at man benytter åpne prosjekter så langt det er praktisk mulig.

Moduler

Velg moduler du vil aktivere for dette prosjektet

Følgende moduler er tilgjengelig:

 • Sakssporing : gir saksporing funksjon under “oversikt”
 • Tidssporing: gir “Time tracking funksjon til hver enkel sak.
 • Nyheter: gir funksjonalitet for å publisere nyheter om prosjektet
 • Dokumenter: gir dokumenter funksjonen
 • Wiki: gir wiki funksjonen
 • Forumer: gir forumer funksjonen
 • Kalender: gir kalender funksjonen
 • Gantt: gir Gantt funksjonen

Medlemmer

Legge til brukere

Tildele roller

Det finnnes et eget dokument som beskriver rollene i Redmine

Referanser

Redmine har en egen User Guide på redmine.org