Forskjell mellom versjoner av «Sak.uib.no - bruksanvisning»

Linje 8: Linje 8:
 
* Klikk på et prosjekt i listen. Da går du videre til prosjektets arbeidsområde.
 
* Klikk på et prosjekt i listen. Da går du videre til prosjektets arbeidsområde.
  
= Opprette et prosjekt =
 
  
Brukere som er tildelt rollen ''systemansvarlig'' vil kunne opprette nye prosjekter i sin del av prosjekt-treet. IT-avdelingen vil kunne delegere rollen som systemansvarlig til andre i organisasjonen dersom det er ønskelig. Dersom du ikke har en lokal systemansvarlig vil du kunne få opprettet prosjekt ved å melde inn en sak til http://bs.uib.no og forklare behovet.
 
 
[[Bilde:redmine_nav3.png]]
 
 
Når en oppretter et prosjekt blir en bedt om å fylle ut noen verdier
 
 
* Navn
 
* Underprosjekt til
 
* Beskrivelse
 
* ''Identifikator''
 
* Hjemmeside
 
* Offentlig
 
 
og en kan også velge
 
 
* Moduler
 
* Sakstyper
 
 
Les dokumentasjonen under og fyll inn hver av disse innstillingene. Alle unntatt feltet for ''identifikator'' kan også endres på senere tidspunkt.
 
 
= Innstillinger for prosjekt =
 
 
Disse instillingene kan settes per prosjekt.
 
 
=== Navn ===
 
 
Prosjektets navn
 
 
=== Underprosjekt til ===
 
 
Velg enheten hvor prosjektet hører til
 
 
[[Bilde:redmine_nav4.png]]
 
 
=== Beskrivelse ===
 
 
En kort setning som beskriver prosjektet. Beskrivelsen blir synlig i prosjektoversikten.
 
 
=== Identifikator ===
 
 
En unik identifikator som blir en del av nettadressen til prosjektet. Id kan ikke endres etter at prosjektet er oppretta. Det er utformet et [[Redmine-id|forslag til en standard for identifikatorer]] men denne er ikke foreløpig tatt i bruk.
 
 
=== Hjemmeside ===
 
 
Referanse til en ekstern hjemmeside, dersom det er aktuelt
 
 
=== Offentlig ===
 
 
Å sette et prosjekt som offentlig gjør det mulig for ''alle brukere ved UiB'' å lese innholdet. Dersom man fjerner denne innstillingen blir prosjektet lukket. I et lukket prosjekt vil kun de som har fått tildelt roller i systemet ha tilgang. Et lukket prosjekt vil ikke være synlig eller tilgjengelig for noen andre enn disse.
 
 
I [http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/arbeidet-med-strategisk-plan-2011-2015/arbeidsgruppens-forslag utkast til ny strategiplan for UiB] punkt 4.4 legges det spesiell vekt på åpenhet.
 
 
IT-avdelingen anbefaler at man benytter åpne prosjekter så langt det er praktisk mulig.
 
 
== Moduler ==
 
 
Velg moduler du vil aktivere for dette prosjektet
 
 
Følgende moduler er tilgjengelig:
 
 
* Sakssporing : gir saksporing funksjon under “oversikt”
 
* Tidssporing: gir “Time tracking funksjon til hver enkel sak.
 
* Nyheter: gir funksjonalitet for å publisere nyheter om prosjektet
 
* Dokumenter: gir dokumenter funksjonen
 
* Wiki: gir wiki funksjonen
 
* Forumer: gir forumer funksjonen
 
* Kalender: gir kalender funksjonen
 
* Gantt: gir Gantt funksjonen
 
 
== Medlemmer ==
 
 
For å gi prosjektdeltakerne tilgang må du knytte dem til prosjektet som ''medlemmer''. Alle prosjekter som en bruker er medlem av vil bli synlig i brukerens nedtrekksliste øverst til høyre på nettsida.
 
 
=== Legge til brukere og tildele roller ===
 
 
Det finnnes et eget dokument som beskriver [[Redmine-roller|rollene i Redmine]]
 
  
 
= Referanser =
 
= Referanser =

Revisjonen fra 19. mai 2011 kl. 10:52

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 19.05.2011 av Nmajj . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Hovedmenyen på prosjekt.uib.no

Redmine nav1.png

  • Klikk på ”Prosjekter” knappen på topp menyen. Den gir deg oversikt over alle prosjekter
  • Klikk på et prosjekt i listen. Da går du videre til prosjektets arbeidsområde.


Referanser