Forskjell mellom versjoner av «Sak.uib.no - bruksanvisning»

 
(25 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Utvikling}}
+
= Hovedmenyen på sak.uib.no =
  
== Bruk av https://prosjekt.uib.no/ ==
+
[[Bilde:redmine_nav1.png]]
 
 
Her finner du brukerveiledning for bruk av prosjekt.uib.no: https://it.uib.no/Fil:Kokebok_for_prosjekt.uib.no_ver.2.pdf
 
 
 
== Hovedmenyen ==
 
 
 
nav1
 
 
 
=== Oversikt over alle porsjekter ==
 
 
 
nav2
 
  
 
* Klikk på ”Prosjekter” knappen på topp menyen. Den gir deg oversikt over alle prosjekter
 
* Klikk på ”Prosjekter” knappen på topp menyen. Den gir deg oversikt over alle prosjekter
 
* Klikk på et prosjekt i listen. Da går du videre til prosjektets arbeidsområde.
 
* Klikk på et prosjekt i listen. Da går du videre til prosjektets arbeidsområde.
  
== Opprette et prosjekt ==
+
= Prosjektets arbeidsområde =
 
 
nav3
 
 
 
Brukere som er tildelt rollen ''Systemansvarlig'' vil kunne opprette nye prosjekter i sin del av prosjekt-treet. Når en oppretter et prosjekt blir en bedt om å fylle ut noen verdier
 
 
 
* Navn
 
* Underprosjekt til
 
* Beskrivelse
 
* '''Identifikator'''
 
* Hjemmeside
 
* Offentlig
 
 
 
og en kan bli bedt om å velge
 
 
 
* Moduler
 
* Sakstyper
 
 
 
Av disse er det kun identifikatoren som ikke kan endres etter at prosjektet er opprettet.
 
 
 
=== Lage en identifikator ===
 
 
 
Dette er et forslag til hvordan vi allokerer prosjekt-identifikatorer.
 
 
 
URL :: https://prosjekt.uib.no/projects/<project-id>
 
project-id =~ /^[a-z][a-z0-9\-]{,99}\z/;  # redmine system-krav
 
 
 
Det finnes et flatt navnerom hvor samleprosjekter (kategorier), de egentlige prosjekter og underprosjekter alle får identifikatorer.  Hvis vi har ambisjon om at prosjekt.uib.no skal brukes for hele universitetet så er det lurt å tenke litt gjennom hvordan dette navnerommet stykkes opp.  Teknisk sett må en Redmine prosjekt-id starte med en liten bokstav "a".."z" som etterfølges med opp til 99 tegn blandt "a".."z", "0".."9", og "-".  Prosjekt-id kan ikke endres etter at prosjektet er etablert.
 
 
 
Enheter, fakulteter og institutter får prosjekt-id som tilsvarer den norske område-prefiksen i eksternwebben.
 
 
 
  it = IT-avdelingen (tilsvarer www.uib.no/it)
 
  hf = Det humanistiske fakultet (tilsvarer www.uib.no/hf)
 
  form = Kommunikasjonsavdelingen (tilsvarer www.uib.no/form)
 
  ...
 
 
 
Under grupper har overliggende enhet som prefix (men vi lager ikke flere nivåer selv om organisajonsstrukuren tilsier det):
 
 
 
  it-infra = Infrastruktur
 
  it-app = Applikajoner
 
  it-ia = Integrasjon og applikasjonsutvikling
 
  it-bad = Database drift
 
  ...
 
 
 
IT avdelingens prosjekter som trekkes ut av linjen samles under (det som kalles project:p73 og "IT Avdelingen :: Felles" idag).
 
 
 
  it-proj
 
 
 
UiB prosjekter som ikke ligger under en spesiell avdeling eller fakultet samles under:
 
 
 
  uib-proj
 
 
 
Prosjekter som trekkes ut av linjen bør velge en beskrivende identifikator.  Det er fritt fram å ta alle ledige identifikatorer. Hvis den naturlige identifikatoren er tatt så prøv å prefiks disse med "it-" eller "uib-".
 
 
 
  cristin
 
  sebra
 
  ew3
 
  it-forum
 
  digeks
 
 
 
Ulempen med at det er fritt fram er at man kan ende opp å ta i bruk navn som man senere vil bruke til kategorisering eller et viktigere prosjekt.
 
 
 
Små (kortvarige) prosjektet bør prøve å unngå å ta korte navn.  Hvis prosjektet er så ubetydelig at man ikke bryr seg om navnet bruk "p" etterfulgt av minst 5 siffer. En kan også eksempelvis ta utgangspunkt i en dato
 
  
  p345232
+
Hovedsiden er delt opp i flere områder med forskjellig funksjon. Menyen øverst gir en oversikt over prosjektets ressurser.
  p20110324
 
  
Prosjekter som tilhører linjen prefikses med seksjonen/gruppens identifikator.  F.eks.:
+
[[Bilde:redmine_nav6.png]]
  
    it-ia-overvakning
+
[[Bilde:redmine_nav5.png]]
    it-ia-p748845
 
  
Underprosjekter tar hovedprosjektet sin id som prefix.
+
= Saker i et prosjekt =
  
    ew3-cms
+
"Saker" viser en oversikt over saker i dette prosjektet. Som standard blir de sortert etter siste oppdateringstidspunkt, den nyeste først. Det er også mulig å lage egne spørringer.
  
Prosjekter som gjentas hvert år får årstallet som suffix:
+
[[Bilde:redmine_nav7.png]]
  
    it-forum-2011
+
== Opprette ny sak ==
    it-forum-2012
 
  
== Innstillinger for prosjekt ==
+
Dersom du har tilgang til det kan du opprette nye saker fra lenken i menyen. Du vil ha tilgang til dette dersom prosjektleder har gitt deg medlemskap i prosjektet.
  
=== Informasjon ===
+
== Oppdatere en eksisterende sak ==
mer
 
  
==== Navn ====
+
For å oppdatere en eksisterende sak
mer
+
* Åpne saken
 +
* Klikk på  ”Oppdater” kobling (som har en penn ikon) på toppen eller bunnen av saken siden
  
==== Underprosjekt til ====
+
= Gantt-diagram =
mer
 
  
==== Beskrivelse ====
+
Gantt-diagrammet viser saker som har en start- og forfallsdato.
mer
 
  
==== Identifikator ====
+
[[Bilde:redmine_nav10.png]]
mer
 
  
==== Hjemmeside ====
+
= Egne spørringer =
mer
 
  
==== Offentlig ====
+
# Klikk på ”Vis alle saker” kobling. Da får du oversikt over alle saker i prosjektet.
 +
# Klikk på  ”Alternativer” kobling på toppen av saken siden.  Her kan du lage egne spørringer fra oversikten som viser over alle kolonner.  Oversikten hentes fra saksskjema.
 +
# Klikk på ”Bruk” kobling, da visningen vil bli oppdatert med nye valgte kolonner
 +
# Klikk på ”lagre” kobling, så får du en ny spørring side. Da får du ny kobling under ”Egne spørringer” (Øverste høre siden av vissingssiden)
  
Å sette et prosjekt som offentlig gjør det mulig for ''alle brukere ved UiB'' å lese innholdet. Dersom man fjerner denne innstillingen blir prosjektet lukket. I et lukket prosjekt vil kun de som har fått tildelt roller i systemet ha tilgang. Et lukket prosjekt vil ikke være synlig eller tilgjengelig for noen andre enn disse.
+
[[Bilde:redmine_nav8.png]]
 +
[[Bilde:redmine_nav9.png]]
  
I [http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/arbeidet-med-strategisk-plan-2011-2015/arbeidsgruppens-forslag utkast til ny strategiplan for UiB] punkt 4.4 legges det spesiell vekt på åpenhet.
+
= Tilpassinger =
 +
== Startside ==
 +
Du kan velge hvilken side som skal vises etter du logget inn i sak.uib.no ved å gå til '''Min konto''' og velge '''Standard side etter innlogging'''. Du kan f.eks. velge '''Min Side''' som startside og f.eks. velge å vise '''Egne Spørringer''' der så får du en lit mer personlig startside (se veiledning under).
  
IT-avdelingen anbefaler at man benytter åpne prosjekter så langt det er praktisk mulig.
+
[[Bilde:Prosjekt_veld_startside.png]]
  
=== Moduler ===
+
== Min Side ==
mer
+
'''Min side''' kan tilpasses til å vise et eller flere felter med disse inneholdene:
 +
* Saker tildelt meg
 +
* Rapporterte saker
 +
* Siste nyheter
 +
* Kalender
 +
* Brukt tid
 +
* Aktivitet (Ikke i bruk)
 +
* Mine spørringer (liste av dine spørringer)
 +
* Saksliste utfra egne spørringer (en liste av saker utfra en eller flere spørringer. Hold in Ctrl for å velge flere spørringer i listen)
  
=== Medlemmer ===  
+
=== Slik gjør du ===
mer
+
Slik gjør du får å vise '''[[Egen spørringer]]''' på '''Min Side'''
  
==== Legge til brukere ====
+
# Gå til '''Min Side''' og velg '''Tilpass denne siden''' til høyre
mer
+
# Velg '''Saksliste utfra egne spørringer''' i rullegardin menyen
 +
# Trykk '''Legg til''' og sen '''Tilbake'''
 +
# Velg '''Oppdater valgte spørringer''''
 +
## Skriv inn hvor mange saker du vil skal listes i '''Antall Visninger''' feltet
 +
## Velg hvilke spørringer du vil vise i listen. Du kan velge flere spørringer ved å holde inn Ctrl tasten.
 +
## Når du er klar trykker du på '''Oppdater''' knappen.
  
==== Tildele roller ====
+
= Referanser =
Det finnnes et eget dokument som beskriver [[Redmine-roller|rollene i Redmine]]
 
  
== Referanser ==
+
* Redmine har en egen [http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/User_Guide User Guide] på redmine.org
 +
* [https://it.uib.no/Fil:Kokebok_for_sak.uib.no_ver.2.pdf Brukerveiledningen for bruk av sak.uib.no] ble laget før informasjonen i den kom over på it.uib.no
  
Redmine har en egen [http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/User_Guide User Guide] på redmine.org
+
[[Kategori:Prosjekt.uib.no]]
 +
[[Kategori:Bruksanvisninger]]

Nåværende revisjon fra 5. feb. 2018 kl. 13:41

Hovedmenyen på sak.uib.no

Redmine nav1.png

  • Klikk på ”Prosjekter” knappen på topp menyen. Den gir deg oversikt over alle prosjekter
  • Klikk på et prosjekt i listen. Da går du videre til prosjektets arbeidsområde.

Prosjektets arbeidsområde

Hovedsiden er delt opp i flere områder med forskjellig funksjon. Menyen øverst gir en oversikt over prosjektets ressurser.

Redmine nav6.png

Redmine nav5.png

Saker i et prosjekt

"Saker" viser en oversikt over saker i dette prosjektet. Som standard blir de sortert etter siste oppdateringstidspunkt, den nyeste først. Det er også mulig å lage egne spørringer.

Redmine nav7.png

Opprette ny sak

Dersom du har tilgang til det kan du opprette nye saker fra lenken i menyen. Du vil ha tilgang til dette dersom prosjektleder har gitt deg medlemskap i prosjektet.

Oppdatere en eksisterende sak

For å oppdatere en eksisterende sak

  • Åpne saken
  • Klikk på ”Oppdater” kobling (som har en penn ikon) på toppen eller bunnen av saken siden

Gantt-diagram

Gantt-diagrammet viser saker som har en start- og forfallsdato.

Redmine nav10.png

Egne spørringer

  1. Klikk på ”Vis alle saker” kobling. Da får du oversikt over alle saker i prosjektet.
  2. Klikk på ”Alternativer” kobling på toppen av saken siden. Her kan du lage egne spørringer fra oversikten som viser over alle kolonner. Oversikten hentes fra saksskjema.
  3. Klikk på ”Bruk” kobling, da visningen vil bli oppdatert med nye valgte kolonner
  4. Klikk på ”lagre” kobling, så får du en ny spørring side. Da får du ny kobling under ”Egne spørringer” (Øverste høre siden av vissingssiden)

Redmine nav8.png Redmine nav9.png

Tilpassinger

Startside

Du kan velge hvilken side som skal vises etter du logget inn i sak.uib.no ved å gå til Min konto og velge Standard side etter innlogging. Du kan f.eks. velge Min Side som startside og f.eks. velge å vise Egne Spørringer der så får du en lit mer personlig startside (se veiledning under).

Prosjekt veld startside.png

Min Side

Min side kan tilpasses til å vise et eller flere felter med disse inneholdene:

  • Saker tildelt meg
  • Rapporterte saker
  • Siste nyheter
  • Kalender
  • Brukt tid
  • Aktivitet (Ikke i bruk)
  • Mine spørringer (liste av dine spørringer)
  • Saksliste utfra egne spørringer (en liste av saker utfra en eller flere spørringer. Hold in Ctrl for å velge flere spørringer i listen)

Slik gjør du

Slik gjør du får å vise Egen spørringerMin Side

  1. Gå til Min Side og velg Tilpass denne siden til høyre
  2. Velg Saksliste utfra egne spørringer i rullegardin menyen
  3. Trykk Legg til og sen Tilbake
  4. Velg Oppdater valgte spørringer'
    1. Skriv inn hvor mange saker du vil skal listes i Antall Visninger feltet
    2. Velg hvilke spørringer du vil vise i listen. Du kan velge flere spørringer ved å holde inn Ctrl tasten.
    3. Når du er klar trykker du på Oppdater knappen.

Referanser