Forskjell mellom versjoner av «Sak.uib.no»

(Oppdatert info)
m
Linje 38: Linje 38:
  
 
Alle ansatte og studenter ved UiB kan ha tilgang til verktøyet. Det kan også brukes som et styringsverktøy for ledere.
 
Alle ansatte og studenter ved UiB kan ha tilgang til verktøyet. Det kan også brukes som et styringsverktøy for ledere.
 +
 +
Engelsk, norsk og en lang rekke andre språk kan velges for den enkelte bruker.
  
  
Linje 44: Linje 46:
 
* Alle involverte kan til enhver tid få god oversikt over alle oppgaver og frister
 
* Alle involverte kan til enhver tid få god oversikt over alle oppgaver og frister
 
* Det kan gi bedre prosjektplanlegging og oppfølging
 
* Det kan gi bedre prosjektplanlegging og oppfølging
* Prosjekter og prosjektmedlemmer er synlige for alle
+
* Prosjekter og prosjektmedlemmer er synlige for andre
* Klar ansvars- og rollefordeling
+
* Ansvars- og rollefordeling kan tilpasses det enkelte prosjekt
 
* Det kan gi bedre ressursstyring i prosjekter
 
* Det kan gi bedre ressursstyring i prosjekter
 
* Dokumentasjon for prosjekter kan samles praktisk på ett sted
 
* Dokumentasjon for prosjekter kan samles praktisk på ett sted
 
* Det kan gi bedre oversikt over universitetets aktiviteter
 
* Det kan gi bedre oversikt over universitetets aktiviteter
* Det kan bli lettere å samarbeide på tvers og slik spare dobbeltarbeid og lettere kunne lære av hverandre
+
* Det kan bidra til mer samarbeid på tvers og slik spare dobbeltarbeid og øke læring på tvers av organisasjonen
  
  
Linje 65: Linje 67:
 
* [[Prosjekt.uib.no - roller]] beskriver rollene brukere kan tildeles (noe utdatert ..)
 
* [[Prosjekt.uib.no - roller]] beskriver rollene brukere kan tildeles (noe utdatert ..)
  
* Redmine har en egen [http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/User_Guide User Guide] på sine nettsider
+
* Redmine har en egen [http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/User_Guide user guide] på sine nettsider (i Redmine-verktøyet)
 +
 
 +
[[Kategori:Tjenester fra IT-avdelingen]]
 +
[[Kategori:Aktuelt 2011]]
 +
[[Kategori:Fri programvare]]
  
 
[[Kategori:Tjenester fra IT-avdelingen]]
 
[[Kategori:Tjenester fra IT-avdelingen]]
 
[[Kategori:Aktuelt 2011]]
 
[[Kategori:Aktuelt 2011]]
 
[[Kategori:Fri programvare]]
 
[[Kategori:Fri programvare]]

Revisjonen fra 3. aug. 2011 kl. 15:03

Mal:Trenger engelsk

Prosjekt.uib.no er et vevbasert verktøy for samarbeid, oversikt og intern informasjonsflyt i prosjekter. Det kan også brukes til å finne og holde oversikt over prosjekter og deltakere. All informasjon ligger på ett sted og er lett tilgjengelig via nettleseren på http://prosjekt.uib.no

Prosjekt.uib.no er en installasjon av Redmine som er tilgjengelig som åpen kildekode med GPLv2-lisens.


Hva kan prosjekt.uib.no brukes til?

Dette er et verktøy for prosjekt og prosjektlignende arbeid. Det egner seg derfor best brukt til oppgaver som:

 • er avgrenset i tid
 • krever forskjellige typer ressurser
 • har et bestemt resultat
 • er tverrfaglige og har deltakere fra forskjellige grupper, seksjoner, avdelinger eller enheter
 • krever prosjektoppfølging og koordinering

Prosjekt.uib.no kan brukes til blant annet å samle og vedlikeholde informasjon om prosjekter og eventuelle underprosjekter:

 • mandat
 • plan
 • kalender
 • gantt-diagram
 • medlemmer med roller
 • roller
 • oppbygging i eventuelle underprosjekter
 • fremdrift / status, også for underprosjekter
 • aktiviteter med type, status, prioritet, ansvarlig m.m.
 • oppdateringer

I rapporterings-verktøyet kan du lage egendefinerte spørringer både for enkeltprosjekter og for alle prosjekter tilknyttet en enhet.


Hva kan prosjekt.uib.no ikke brukes til?

Økonomistyring av prosjekter er ikke del av dette verktøyet. Universitetets økonomisystemer brukes til dette, som PA-prosjektregnskapsmodulen for eksternfinansierte prosjekter.


Hvem er prosjekt.uib.no for?

Alle ansatte og studenter ved UiB kan ha tilgang til verktøyet. Det kan også brukes som et styringsverktøy for ledere.

Engelsk, norsk og en lang rekke andre språk kan velges for den enkelte bruker.


Hvorfor er dette nyttig for deg og universitetet?

 • Alle involverte kan til enhver tid få god oversikt over alle oppgaver og frister
 • Det kan gi bedre prosjektplanlegging og oppfølging
 • Prosjekter og prosjektmedlemmer er synlige for andre
 • Ansvars- og rollefordeling kan tilpasses det enkelte prosjekt
 • Det kan gi bedre ressursstyring i prosjekter
 • Dokumentasjon for prosjekter kan samles praktisk på ett sted
 • Det kan gi bedre oversikt over universitetets aktiviteter
 • Det kan bidra til mer samarbeid på tvers og slik spare dobbeltarbeid og øke læring på tvers av organisasjonen


Hvordan komme i gang?

 • Logg på https://prosjekt.app.uib.no med ditt UiB-brukernavnet og passord
 • Etter du har logget inn for første gang, må du melde inn en sak til brukerstøtte på https://bs.uib.no/. Da får du nødvendige rettigheter og tilgang i https://prosjekt.uib.no.
 • Grunnleggende veiledning og dokumentasjon finnes via IT-hjelp.
 • Grunnopplæring i bruk av prosjekt.uib.no vil tilbys prosjektledere.

Bruksanvisninger og dokumentasjon

 • Redmine har en egen user guide på sine nettsider (i Redmine-verktøyet)