SSH Secure Shell

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 27. jan. 2011 kl. 12:24 av St08807 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Studenter og ansatte kan benytte SSH til å koble seg opp mot login.uib.no for fjerntilgang av hjemmekatalog. I tillegg kan SSH benyttes for å få tilgang til elektroniske ressurser.

SSH eller Secure Shell er en nettverksprotokoll for sikker overføring av data mellom tjener og klient (pc o.l.). Forløperen Telnet sender bl.a. passord kryptert, og bør ikke brukes.


SSH-programvare ved UiB

Alle studenter og ansatte ved bl.a. UiB kan (til ikke-kommersiell bruk) fritt benytte SSH-programvaren fra ssh.com i den versjon som er tilgjengelig på https://tjinfo.uib.no/program eller SSHs side for "non-commercial use" (versjon 3.2.9).

Installasjonspakken inneholder

  • SSH Secure Shell Client (telnet-program)
  • SSH Secure File Transfer Client (ftp-program).

IT-avdelingen anbefaler å bruke disse fremfor tilsvarende mindre sikre alternativer. Blant annet blir passord sendt ukryptert over nettet om du bruker Windows egen telnet-programvare.

Last ned installasjonsprogrammet fra vevsiden https://tjinfo.uib.no/program

Studenter kan også bruke en nettbasert SSH-klient.

SSH er følger normakt med Linux-distribusjoner, slik at det ikke trengs nedlasting av dette programmet.

Tilgang til nedlasting av artikler

Hvis det er tilgang til nedlasting av artikler fra journaler og lignende som UiB har avtaler med så er det også mulig å laste disse ned ved hjelp av SSH:

   ssh "brukernavn"@login.uib.no wget "link til artikkel"
   scp "brukernavn"@login.uib.no:~/"navn på fil" "navn på fil/navn du ønsker filen skal ha"

"Navn på fil" er som oftest det som står etter den siste /'en i linken til artikkelen. Alle " skal selvfølgelig ikke være med.

Veldig ofte så linker journalene direkte til filen du ønsker, men omdirigerer deg om du prøver å laste ned fra en ip-adresse som ikke har avtale med dem.