SSH Secure Shell


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


SSH eller Secure Shell er en nettverksprotokoll for sikker overføring av data mellom tjener og klient (pc o.l.). Forløperen Telnet sender bl.a. passord kryptert, og bør ikke brukes.


SSH-programvare ved UiB

Alle studenter og ansatte ved bl.a. UiB kan (til ikke-kommersiell bruk) fritt benytte SSH-programvaren fra ssh.com i den versjon som er tilgjengelig på https://tjinfo.uib.no/program eller SSHs side for "non-commercial use" (versjon 3.2.9).

Installasjonspakken inneholder

  • SSH Secure Shell Client (telnet-program)
  • SSH Secure File Transfer Client (ftp-program).

IT-avdelingen anbefaler å bruke disse fremfor tilsvarende mindre sikre alternativer. Blant annet blir passord sendt ukryptert over nettet om du bruker Windows egen telnet-programvare.

Studenter og ansatte kan koble seg opp mot login.uib.no for fjerntilgang av hjemmekatalog.

Last ned installasjonsprogrammet fra vevsiden https://tjinfo.uib.no/program

Studenter kan også bruke en nettbasert SSH-klient.

SSH er følger normakt med Linux-distribusjoner, slik at det ikke trengs nedlasting av dette programmet.