SPSS

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 26. jan. 2010 kl. 19:12 av St01368 (diskusjon | bidrag) (Ny side: {{Trenger gjennomgang}} ==Generell informasjon== UiB har site license for alle studenter og ansatte som dekker SPSS base og diverse moduler. På Windows-maskiner driftet av IT-avdelingen ...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Viktig melding.gif Trenger gjennomgang Denne artikkelen trenger muligens oppdateringer og/eller endringer.

Generell informasjon

UiB har site license for alle studenter og ansatte som dekker SPSS base og diverse moduler. På Windows-maskiner driftet av IT-avdelingen kan dette legges til ved å kontakte brukerstøtte. For installasjon på andre maskiner (også private) kan programvaren lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program. Man kan også låne CD ved å kontakte BRITA. Om man laster ned eller låner CD, må man også få lisenskode / autorisasjonskode fra IT-avdelingen ved å registrere en sak på https://bs.uib.no.

Innlegging av lisenskode for SPSS

Versjon 13 og senere

På slutten av installasjonen kommer License Autorization Wizard opp. Der legger du inn autorisasjonskoden du får fra IT-avdelingen. Dette ligger også som egen meny på program-menyen til SPSS. Så får du automatisk lagt inn en lisenskode i programmet. UiB har site license og bruker derfor site license code. Har maskinen tilgang til Internet når autorisasjonskoden legges inn, legges den inn under "receive licence code from Internet".

Hvis du ikke har Internet-tilgang i det du legger inn koden, hent ut "Lock code" fra siste valg under Start i License Autorization Wizard. "Lock code" sender du, sammen med autorisasjonskoden du får fra IT-avdelingen, til lisens@spss.no, så får du lisenskode på epost fra SPSS Norge. Du kan også ringe 22 54 50 10, så lager SPSS lisenskode.

Tidligere versjoner av SPSS

  1. Søk etter filen: licrenew.exe. Hold SPSS lukket.
  2. Åpne denne filen og det vil komme opp et DOS-vindu som spør etter den nye lisenskoden.
  3. Kopier eller tast inn koden. Husk å ta med mellomrommene mellom tallene. Trykk enter.
  4. Etter at du har oppdatert koden vil programmet spørre etter en annen kode. Lukk likevel DOS-vinduet og lisenskoden skal med dette være oppdatert.

Hvis du har flere moduler installert skal du taste inn neste lisenskode istedenfor å lukke vinduet