SPSS

Revisjon per 2. jan. 2019 kl. 13:48 av Edmmb (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IBM SPSS Statistics (ofte bare kalt "SPSS" som opprinnelig står for "Statistical Package for the Social Sciences") er programvarepakke for statistiske beregninger.

UiB har en lisens som tillater at alle studenter og ansatte kan bruke SPSS base og diverse moduler. Vi tilbyr bare nyeste tilgjengelige versjon av SPSS (p.t. IBM SPSS Statistics 25).


Klientdriftede maskiner

Windows- og Linux-maskiner driftet av IT-avdelingen kan du få installert SPSS ved å bruke Software Center for Windows-PC og Ubuntu Software Center for Linux-maskiner.


Andre maskiner (inkludert private)

For installasjon på andre maskiner (også private) kan programvaren og koder lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program.

Innlegging av lisenskode

På slutten av installasjonen vil du få tilbud om å starte SPSS Statistics License Autorization Wizard. Dette ligger også som et eget program på program-menyen til IBM SPSS Statistics og kan startes derfra.

Når du kjører SPSS Statistics License Autorization Wizard får du to alternativer for produktautorisering: "Authorized user license" eller "Concurrent user license". Du skal velge den sistnevnte, Concurrent user license.

Du vil bli spurt om "License Manager name or Servicer IP Address. Her oppgir du lic-spss25.uib.no.

Merk at maskinen må være tilkoblet UiB-nett (eventuelt med Eduroam eller VPN) for å aktivere lisensen.

=Utsjekking av lisens for arbeid frakoblet fra nett for en periode

Lenker