SPSS

Revisjon per 26. nov. 2010 kl. 10:54 av Edpjm (diskusjon | bidrag) (La inn et par lenker og gjorde et par andre små presiseringer.)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

UiB har site license for alle studenter og ansatte som dekker SPSS base og diverse moduler. På [[klientdriftede maskiner|Windows- og Linux-maskiner driftet av IT-avdelingen]] kan dette legges til ved å kontakte IT-avdelingen på telefon (555) 84700 eller opprette sak via bs.uib.no. For installasjon på andre maskiner (også private) kan programvaren og koder lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program. Man kan også låne CD ved å kontakte BRITA. Om en ikke finner tilgjengelig lisenskode/autorisasjonskode ved å logge seg på https://tjinfo.uib.no/program må en opprette sak på bs.uib.no.


Innlegging av lisenskode for SPSS

Når du installerere programmet selv, vil du på slutten av installasjonen få opp License Autorization Wizard. Dette programmet ligger også som egen meny på program-menyen til SPSS. Der legger du inn autorisasjonskoden du laster ned, så får du automatisk lagt inn en lisenskode i programmet. UiB har site license og bruker derfor kode for site license. Har maskinen tilgang til Internett når autorisasjonskoden legges inn, legges den inn under "Receive licence code from Internet". (NB! En må være tilkoblet med vpn for å aktivere lisens)

Les mer om vpn på: https://it.uib.no/Vpn


Innstallasjonsveiledninger (gjelder bare for maskiner som ikke er satt opp av IT-avdelingen)


Lenker

SPSS Norge

SPSS internasjonal site - Education