Forskjell mellom versjoner av «SEBRA»

Fra IT-hjelp UiB
(Udatert, for snever, ikke lenger i bruk)
Linje 11: Linje 11:
  
 
===Bli Sebra godkjenner?===
 
===Bli Sebra godkjenner?===
Godkjennere i Sebra tildeles av POA (Personalavdelingen) ved å sende en epost til Heidi Fretheim (vikar for Heidi: Kate Fauskanger)
+
Godkjennere i Sebra tildeles av Økonomiavdelingen ved å sende en epost til [mailto:kate.fauskanger@uib.no Kate Fauskanger]. Ansatte ved avdelingen kan ikke søke om dette selv, men må be leder for avdelingen om å søke om dette for dem.  
Ansatte ved avdelingen kan ikke søke om dette selv, men må be leder for avdelingen om å søke om dette for dem.
 
For å bli godkjenner i Sebra godtar POA at de får en mail fra leder med beskjed om at en ansatt ved avdelingen skal
 
være godkjenner i Sebra. Eposten sendes til Heidi Fretheim med kopi til Kate Fauskanger.
 
  
 
===Mer om SEBRA===
 
===Mer om SEBRA===

Revisjonen fra 23. des. 2021 kl. 15:07

SEBRA (SEntral BRukerAdministrasjon) er UiB sitt system for å administrere brukerkontoer. Det gir autoritativ informasjon om hvem som er brukere ved UiB sine IT-systemer.

Kontoer og tilganger

Brukerkontoer for ansatte og studenter ved UiB opprettes SEBRA. Her søker du om å få konto ved UiB og kan følge søknaden din. Det er godkjenner ved hver enhet som skal godkjenne kontorsøknaden. Se SEBRA-godkjenner for mer informasjon.

Her kan du også se på hvilke tilganger du har på intranett og fellesområdet og dessuten søke om ytterligere tilganger på intranett og fellesområder. Du kan også se på hvilke opplysninger om privatadresse som er registrert på deg og endre denne. På SEBRA er mulig å reservere deg mot at din private adresse er offenlig tilgjengelig i forbindelse med UiBs katalogtjenester.

Passord

Det er i SEBRA du bytter passord til UiB sine IT-systemer.

Bli Sebra godkjenner?

Godkjennere i Sebra tildeles av Økonomiavdelingen ved å sende en epost til Kate Fauskanger. Ansatte ved avdelingen kan ikke søke om dette selv, men må be leder for avdelingen om å søke om dette for dem.

Mer om SEBRA

SEBRA er et integrasjonspunkt i organisasjonen. SEBRA mottar autoritativ data fra personalsystemet ved UiB (PAGA) for ansatte og fra Felles Studentsystem (FS) for studenter. I tillegg opererer SEBRA med en kategori andre/ekstern som er personer som ikke månedslønnes via PAGA, men som likevel skal ha tilgang til UiB sine IT-ressurser. Det er godkjenner som autoriserer dataene i sistnevnte kategori.

Et eksempel på en som vil falle i denne kategori er en stipendiat som lønnes av andre enn UiB, timelønnede vil også havne i denne kategorien.

SEBRA knytter persondata sammen med elektronisk identitet, og er igjen leverandør av disse data til andre systemer, som f.eks. www.uib.no, Mi side, Cristin og elektronisk telefonkatalog.


Gå til SEBRA