SAFE - Prinsippskisse

Revisjon per 5. feb. 2016 kl. 12:02 av Edptl (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
Prinsipp

Overordnet

  • SAFE hovedmål er å gi ansatte, studenter og eksterne en løsning for å lagre og behandle sensitive personopplysninger.
  • Behandling av sensitive personopplysninger krever godkjenning av REK/NSD.

Bruk

  • Bruker kobler seg mot sikkert skrivebord ved bruk av Cisco AnyConnect (to-faktor autentisering) og Remote Desktop programvare.
  • Fra det sikre skrivebordet har brukeren tilgang til data for prosjektet og relevant programvare for å behandle data.
  • Data kan kopieres inn til og ut fra løsningen via en filsluse.


Tilbake til hovedside for SAFE