SAFE - Prinsippskisse

Revisjon per 5. feb. 2016 kl. 15:01 av Edptl (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Overordnet

  • SAFE hovedmål er å gi ansatte, studenter og eksterne en sikker løsning for behandling av sensitive personopplysninger.
  • Behandling av sensitive personopplysninger krever godkjenning av REK/NSD.

Bruk

  • Bruker kobler seg mot sikkert skrivebord ved bruk av Cisco AnyConnect (to-faktor autentisering) og Remote Desktop programvare.
  • Fra det sikre skrivebordet har brukeren tilgang til data for prosjektet og relevant programvare for å behandle data.
  • Data kan kopieres inn til og ut fra løsningen via en filsluse.

Figur

  • Figuren under viser de forskjellige elementene i SAFE som bruker må forholde seg til.
Prinsipp

Elementene forklart

  • To-faktor: For å få tilgang kreves en engangskode i tillegg til vanlig brukernavn og passord. Engangskoden får du enten som SMS til et forhåndsdefinert mobilnummer eller via en app på din smarttelefon.
  • Brannmur: Brannmurens oppgave er å kontrollere datatrafikk mellom datanettverk med ulike sikkerhetsnivå. I SAFE hindrer brannmuren uautorisert adgang til data.
  • Terminalserver: Server som gir flere samtidige brukere tilgang til unike skrivebord.
  • Sikkert skrivebord: Skrivebordet som brukeren jobber i i SAFE. Tilsvarer saksbehandler.uib.no. Krever en "Remote Desktop" applikasjon som vil variere avhengig av brukers platform (Windows, Mac, Linux).

Tilbake til hovedside for SAFE