SAFE - Kopiering av data til filserver via filsluse