SAFE - Kopiering av data til filserver via filsluse

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 19. jan. 2016 kl. 15:08 av Edptl (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
Arbeidsflyt

Behov

Ønsker å kopiere data fra egen klient til filserver i SAFE

Fremgangsmåte

  • Legg filene du ønsker å kopiere på \\volo.uib.no\SAFE\DataInn\<brukernavn>
  • På (Innvendig) sluseserveren går det jobber som sørger for å flytte filene til filserveren i SAFE
  • Når du kobler deg mot sikkert skrivebord vil filene være tilgjengelige under S:\VoloDataInn\<brukernavn>
  • Jobben som flytter filene er skedulert, så det kan gå opp til 10 minutter før filen er på plass.
  • Hvis du har en Linux applikasjonsserver må du kopiere filer ved hjelp av smbclient mellom filserver og applikasjonsserver


Tilbake til hovedside for [SAFE]