SAFE

Revisjon per 5. des. 2017 kl. 14:56 av Edptl (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

På IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen har vi utviklet en løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning. Løsningen kaller vi SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur). SAFE bygger på Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenestene (Normen) og sikrer at informasjonssikkerheten med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt ved behandling av sensitive personopplysninger.

Gjennom SAFE tilbyr IT-avdelingen en løsning der ansatte, studenter og eksterne får tilgang til dedikerte ressurser for behandling av sensitive personopplysninger.

Som leder for eller deltager i et forskningsprosjekt får du tilgang til et sikkert skrivebord i SAFE. Regnekraft og relevant programvare er tilgjengelig fra det sikre skrivebordet. Prosjektleder styrer tilgang til prosjektet og har oversikt over hvilke data som overføres ut fra SAFE.

Illustrasjon: Colourbox

Hvis du ønsker å vite mer om hva SAFE er og hvordan du kommer i gang med SAFE kan du kikke på kurset på Mitt UiB:

 • Gå til https://mitt.uib.no
 • Klikk på «Bla igjennom emne» i øvre, høyre hjørne
 • Søk etter «SAFE»
 • Klikk på «SAFE - introduksjon, installasjon og oppkobling»
 • Klikk på «Ta del i dette emnet»
 • Logg på
 • Klikk på «Gå til emnet ditt»

Alternativt kan du kikke på en av følgende sider som er hentet fra samme kurs:

 • Hva er SAFE? her
 • Når skal SAFE brukes? her
 • Hvordan opprette et prosjekt i SAFE? her
 • Hvordan koble seg opp mot et prosjekt i SAFE? her
 • Hvordan gi andre tilgang til prosjekt i SAFE? her
 • Hvordan flytte data til/fra SAFE? her