Retur av brukte tonerkassetter

Revisjon per 4. mar. 2010 kl. 10:34 av Sbi041 (diskusjon | bidrag) (HP (Hewlett-Packard)-skrivarar)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 4.03.2010 av Sbi041 . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Informasjon.gif Kort side! Denne siden er svært kort, men du kan hjelpe til med å utvide den.

HP (Hewlett-Packard)-skrivarar

HP har gratis returordning for nytta tonerkassettar. Dette gjeld tomme tonerkassettar som er levert av HP og som vert teken i retur til resirkulering.

It-avdelinga har bestilt inn ein del store, gratis returkartongar for resirkulering av tomme tonerkassettar (storleik 60 x 60 x 80 cm). Brukar kan ved å hendvenda seg til BRITA (via internett eller telefon 555 84700) få tilsendt returkartongar.

Ved full kartong bestillar brukar gratis henting på dør. Ein gjer bestillinga via HPs nettside. På same nettside kan brukar òg skriva ut etikettar for retur av enkle tonerkassettar, dersom eininga har eit lavt volum på forbruk.

It-avdelinga tek ikkje i mot eller samlar inn brukte tonerkassettar.


Gå til:

Ricoh

Tomme tonerkassettar frå Ricoh-maskinar kan sendast i retur med service personell ved besøk.