Reise til risikoland


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Når du skal på reise til risikoland, må du være oppmerksom på flere forhold. Risikoen for at du blir avlyttet eller infisert med skadelige programmer øker når du reiser til enkelte land med høyere sikkerhetsrisiko.

Norsk politi har pekt på at noen land har særlige trusler mot IT-sikkerhet. Disse landene omtales gjerne som "risikoland". I 2018 opplyser PST at det er følgende land: Russland, Kina, Iran, Nord Korea, Pakistan.


På reise i slike land må de generelle rådene følges og det skal i tillegg gjøres ekstra sikkerhetstiltak:

  • Ved reise til slike land skal du ikke ta med de elektroniske hjelpemidlene du bruker til vanlig, men anvende egne reiseenheter (PC og mobile enheter) som du kan låne ved IT avdelingen (se tjenesten Låneutstyr ved reiser til risikoland i Tjenestekatalogen for IT-tjenester).
  • De fleste generelle rådene for IT-sikkerhet på reiser gjelder også dersom du skal reise til risikoland.
  • Informasjon om hvordan du skal bruke de elektroniske hjelpemidlene, får du når du får utlevert de hjelpemidlene du har fått låne.

Ved hjemkomst er det to ting som er viktig:

  • Reiseutstyret skal ikke kobles til UiB sitt nettverk, men leveres til IT-avdelingen for bistand til å trygt overføre data fra reiseenheten til UiB sine løsninger (dersom det er behov for dette).
  • Det er spesielt viktig å bytte passord du har brukt under reisen. Husk å bruke en annen enhet for å bytte passord enn den du hadde med deg på reisen.

Du kan bestille lån av reiseutstyr slik: Kontakt oss gjennom UiBhjelp. I emnefeltet skriver du: Ønsker å låne IT- utstyr for reise til risikoland. I feltet sak fyller du inn følgende informasjon:

Hvilket land skal du reise til:
Hensikt med reisen: 
Hva de ønsker å låne (PC/mobil) : 
Reisedato: 
Dato for hjemkomst:

. Du vil bli varslet i saken når reiseenhetene er klare og kan hentes ved IT-avdelingen. Når du får utlevert reiseenhetene følger det med instruksjoner for hva du må gjøre før du reiser og hva som er anbefalt når du er på reisen. Ta kontakt dersom du er i tvil om hvordan du skal gjøre dette.