Forskjell mellom versjoner av «Redhat Enterprise Linux brukertips»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 57: Linje 57:
 
====Eksterne referanser====
 
====Eksterne referanser====
 
* RedHat sin dokumentasjon på http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/index.html
 
* RedHat sin dokumentasjon på http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/index.html
 +
* NSA sine sikkerhetsguider på http://www.nsa.gov/ia/guidance/security_configuration_guides/operating_systems.shtml
  
 
[[Kategori:Linux]]
 
[[Kategori:Linux]]

Revisjonen fra 28. apr. 2011 kl. 07:52

IT-avdelingen tilbyr drift av linux-servere basert på Redhat Enterprise Linux (RHEL). For brukere som er kjent med UNIX og linux inneholder denne siden Redhat-relaterte tips for installasjon og bruk av programvare på RHEL.


Programvare for RHEL

IT-avdelingen anbefaler på det sterkeste å installere prpgramvare fra repositories. Fordeler ved repositories er:

  • Dependencies blir tatt hånd om
  • Programvare blir automatisk oppdatert (patchet)


Ulempen er dog at en ikke nødvendigvis får de nyeste versjonene av den ønskede programvaren, avhengig av hvilke repositories som er i bruk. Foruten RHELs eget installasjonsrepository bruker vi primært EPEL repository, som er diverse pakker som finnes for Fedora, men i utgangspunktet ikke for RHEL. I noen tilfeller tar vi også i bruk egne repositories for nyere postgres og nyere php. I særskilte tilfeller kan vi ta i bruk rpmforge og atrpms, men det er skjelden nødvendig. I tillegg har UiB et eget mellomvare-repository der vi ruller ut egenkompilert programvare.


Ditt driftspersonale har kunnskap om hvilke repositories du bør bruke, og installasjon og konfigurering av disse.


Installasjon av programvare

RHEL bruker pakkesystemet yum. Relevante kommandoer er blant annet

yum search
yum list
yum install

Programvare med tjenester (demoner) blir ikke konfigurert til å autostarte (heldigvis). For konfigurasjon av tjenester bruker vi chkconfig. Relevante kommander er blant annet

# For å aktivere eller deactivere en tjeneste
/sbin/chkconfig [tjeneste] on|off
# For eksempel
/sbin/chkconfig mysqld on

Det ovennevnte eksempel vil sørge for at mysql server starter når maskinen bootes.

# List ut tjenestene og deres status
/sbin/chkconfig --list

For å starte og stoppe tjenester brukes kommandoen service:

/sbin/service [tjeneste] start|stop|restart|status
# Eventuelt kan en skrive:
/etc/init.d/[tjenestescript] start|stop|restart|status

# Eksempelvis
/sbin/service httpd restart
# eller
/etc/init.d/httpd restart


Få tilgang til RHEL-systemet

IT-avdelingen bruker sentral autentisering med kerberos og henter grupper fra sentral LDAP-server. Brukere og grupper er administrert via SEBRA, så du har samme brukernavn og passord som på andre UiB-systemer. Logg på serveren via ssh. For å utføre kommandoer som trenger priviligert tilgang bruker du sudo, for eksempel

sudo yum install postgresql-server
sudo /sbin/chkconfig postgresql on
sudo /sbin/server postgresql start


Eksterne referanser