Python pakker og moduler

Revisjon per 28. okt. 2016 kl. 11:39 av Tne071 (diskusjon | bidrag) (Ny side: == Pip == Pip er et verktøy for å installere python pakker. Dette er en forbedring av easy_install og bør brukes om det er mulig. Installer pip på ubuntu: <pre> [user@hostname ~]# s...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Pip

Pip er et verktøy for å installere python pakker. Dette er en forbedring av easy_install og bør brukes om det er mulig. Installer pip på ubuntu:

[user@hostname ~]# sudo apt-get install python-pip

Pip er tilgjengelig til de fleste platformer som feks. Mac os og windows.

Virtualenv

Virtualenv er et verktøy som løser problematikken med å ha flere python prosjekt med forskjellige/motstridene krav på en maskin. Det virtualenv gjør er at det lager et isolert område som prosjektet kan leve i med en kopi av alt du trenger for å kjøre et python program.


Installer først ønsket Python pakke:

[user@hostname ~]# sudo apt-get install python2.7/python3.4

Så installerer man virtualenv ved hjelp av python modulen easy_install eller pip om man har installert dette:

[user@hostname ~]# sudo easy_install virtualenv

eller:

[user@hostname ~]# sudo pip install virtualenv

Da er virtualenv installert og man kan lage et isolert område for prosjektet:

[user@hostname ~]# cd sti/til/mittprosjekt
[user@hostname mittprosjekt]# virtualenv mittprosjekt_env
[user@hostname mittprosjekt]# cd mittprosjekt_env
[user@hostname mittprosjekt_env]# source bin/activate

Da er man klar til å installere det man ønsker av python pakker til prosjektet.

Når man er ferdig kan man bare kjøre følgende kommando:

(mittprosjekt_env)[user@hostname mittprosjekt_env]# deactivate