Pullprint

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 26. aug. 2011 kl. 14:51 av Sho056 (diskusjon | bidrag) (Lagt til litt info om PullPrintRicoh)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Om Pullprint

Det har for alle studenter og en del ansatte blitt plassert ut multifunksjonsmaskiner (MFP) og skrivere med kortlesere. Disse maskinene er en del av det såkalte Pullprint-systemet. Universitetsstyret har vedtatt at for studenter skal utskrift være en selvfinansierende betalingstjeneste. For mer detaljert informasjon, se SafeCom.

Payprint (for studenter)

Forat du som student skal kune skrive ut, må du ha penger tilgjengelig på utskriftskontoen din. Dette gjør du via websiden payprint.uib.no, som er tilgjengelig på campus eller med VPN. Der logger du inn med ditt brukernavn og passord ved UiB, og kan så sette inn penger fra kredittkort eller vanlig bankkort med VISA. Se Sette inn penger i Pullprint-systemet.

Hvis du ikke har mulighet til å betale inn via bankkort, så kan du betale med kontanter på følgende filialer til Universitetsbiblioteket:

 • Bibliotek for humaniora på Haakon Sheteligs plass 7 - betalingsautomat (norske mynter og sedler).
 • Bibliotek for realfag i Johannes Brunsgt. 12 - tar imot kontanter i skranken
 • Bibliotek for medisinske fag i Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91 - betalingsautomat (norske mynter og sedler).

Merk at man ikke vil kunne få ut igjen penger, så betal kun inn det beløpet du er sikker på du skal bruke til utskrift / kopi. Betal heller inn flere ganger.

Alle MFP-ene har støtte for utskrift, kopi og skanning. Skanning er gratis, prisene for kopi / utskrift er spesifisert under. Merk at det ikke går an å skanne når det er 0,- kroner på printkontoen, selv om det ikke trekkes penger for skanning). Har du 1 krone på kontoen, kan du skanne så mye du trenger, helt til du skriver ut og kontoen blir tom.

Utskrift

På PC-en bruker du følgende utskriftskøer:

Dersom du skal hente utskriften på en HP-skriver:

 • \\pullprint.uib.no\PullPrint (for A4 sort/hvitt)
 • \\pullprint.uib.no\PullPrintA3 (for A3 sort/hvitt)
 • \\pullprint.uib.no\PullPrintColor (for fargeutskrifter)
 • \\pullprint.uib.no\PullPrintPDF (for sort/hvitt utskrift av PDF)
 • \\pullprint.uib.no\PullPrintPDFColor (for fargeutskrift av PDF)

Dersom du skal hente utskriften på en Ricoh-skriver:

 • \\pullprint.uib.no\PullPrintRicoh (alle filtyper, fargeutskrift kan velges)


Når du sender en utskrift til en av disse køene, kan du gå til hvilken som helst skriver med kortleser, dra kortet og få utskriften din. På alle MFP-er (de med glassplate for kopi/skanning) vkan du dra kortet, trykke på pullprint, og så få en liste over egne utskriftsjobber som ligger i kø. Så velger du enten en jobb og [print], eller [print all] for å skrive ut alle. Jobber som ikke er fjernet innen et par dager blir automatisk slettet, og det blir kun trukket penger fra utskriftskontoen (gjelder studenter) når utskriftsjobben blir startet på skriveren. På websiden http://payprint.uib.no/ kan både studenter og ansatte også se dokumenter i kø, og blant annet slette dokumenter fra køen. Se også siden Pullprint skriverkøer.

Merk at noen steder vil det bli plassert ut "vanlige" skrivere (ikke MFP-er), og disse har så lite display at vi har stilt en del av disse inn til å skrive ut alt man har i kø automatisk når du drar kortet. Slike skrivere vil bli merket med hvordan slike maskiner kan stoppes midt i en jobb om den starter utskrift av noe du ikke ville ha likevel. På MFP-ene kan du altså velge hvilke jobber som skal skrives ut, og det er også en rød stopp-knapp som kan brukes til å avbryte en jobb som er startet.

Dersom du skal hente utskriften på en maskin av merket Ricoh, bør du passe på å sende utskriften til køen PullPrintRicoh. Da vil du få best resultat.

Kopi

På MFP-ene (de med glassplate) kan du også kopiere. Dra kortet, trykk på copy, og bruk den som en "vanlig" kopimaskin. Prisene er de samme som for utskrift.


Skanning

På MFP-ene (de med glassplate) går det an for studenter å skanne når det er over 0 kroner på kontoen. Det er bare å dra kortet, trykke på [mail], og så bruke maskinen som for kopiering. Dokumentet havner automatisk som en PDF i e-posten din. Du kan også trykke på displayet for å stille inn at du heller vil ha det som jpg, tiff, bedre eller dårligere kvalitet, osv. Standardinnstillingen er PDf med OK kvalitet uten at filen blir for stor. NB: Alle maskinene med glassplate skanner i farge, selv om noen modeller kun skriver ut / kopierer i svart/hvitt.

Du kan også Skanne flere sider til en fil.


Priser for studenter samt ansatte som benytter studentskrivere

Prisene er i norske kroner. Det blir belastet per trykt side. Om en side er blank vil denne bli regnet som enkeltsidig.

Alle sider som skrives ut med farge på blir belastet som fargeutskrift. Sider som trykkes uten farge, belastes som svart/hvitt.

Eksempel: Om et dokument på tre sider med et enkelt ord i farge på tredje side skrives ut som A4 dobbeltsidig fargeutskrift, vil de to første belastes som dobbeltsidig svart/hvitt, den siste som enkeltsidig farge, altså 0,25 + 0,25 + 3,00 = 3,50

Studenter vil per studieår få gratis utskrift av 50 sider (A4, svart/hvitt, dobbeltsidig).


Svart / Hvitt, pr trykt side Farge, pr trykt side
A4 enkeltsidig 0,30 3,00
A4 dobbeltsidig 0,25 2,50
A3 enkeltsidig 0,50 5,00
A3 dobbeltsidig 0,41 4,166MERK: De enkelte avdelingene og instituttene vil bli fakturert for sine ansattes bruk av studentskrivere etter prisene over. Fakturaene blir sendt fra Studentprint-prosjektet (221000).

Brukerveiledninger for Pullprint

Problemer?

 • Studenter kan ta kontakt med PC-vakten, eller melde en sak på http://bs.uib.no
 • Ansatte melder saker på http://bs.uib.no eller ringer BRITA på telefon (555) 84700

Er det problemer med å få logget på maskinen med kortet, er det viktig at vi får kortnummeret (står oppe til høyre på kortet).

Se også Ofte stilte spørsmål om PullPrint