Pullprint

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 30. aug. 2018 kl. 10:36 av Edmmb (diskusjon | bidrag) (Inkorporert teksten fra "Tilgang til PullPrint")


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Ved UiB bruker vi Pullprint for å

 • skrive ut
 • kopiere
 • skanne

UIB-kortet identifiserer deg som bruker. Dette gjør systemet sikkert og enkelt i bruk. Slik fungerer det:


Tilgang til Pullprint

 • Når du har fått UiB konto har du tilgang
 • Studenter må også ha penger på Pullprint-konto for å kunne bruke Pullprint. Se Sette inn penger på Pullprint-kontoen for mer informasjon.
 • Gjester kan bruke Kurskontoer. Ansatte kan opprette Kurskontoer i SEBRA. Bruk vil bli belastet på stedkoden til den som oppretter kurskontoen. Skann til e-post vil ikke fungere ettersom kurskontoer ikke har e-postadresser.


Utskrift:

 1. Skriv ut til pullprint. (På alle UiB-maskiner skal pullprint være tilgjengelig som standard skriver. Eller du kan bruke Mprint fra hvor som helst!)
 2. Gå til en hvilken som helst skriver/multifunksjonsskriver på UiB
 3. Trekk kortet ditt og velg «Pullprint»
 4. Dokumentet skrives ut


Kopiere:

 1. Ta med det du skal kopiere til en hvilken som helst multifunksjonsskriver på UiB
 2. Trekk kortet ditt og velg kopieringsfunksjonen
 3. Kopier på vanlig måte


Skanne:

 1. Ta med det du skal skanne til en hvilken som helst multifunksjonsskriver på UiB
 2. Trekk kortet ditt og velg «E-mail»
 3. Legg på dokumentet og trykk på knappen
 4. Dokumentet blir skannet og sendt til din e-post

Hvis du vil sende dokumentet til en annen mottaker, skriver du inn adressen. Hvis du vil utføre tegngjenkjenning (OCR), sender du til «ocr@uib.no». Det ferdig gjenkjente dokumentet sendes til din e-post.


Merk at:

 • Standardinnstilling er sort, dobbeltsidig trykk. Farge eller andre alternativer velges i utskriftsinnstillingene.
 • Hvis du trenger fargeutskrifter eller spesialfunksjoner (stifting, hefte e.l.) må du ta ut dokumentet på en skriver som er utstyrt for dette.
 • Hvis skriveren du vanligvis bruker er opptatt eller ute av drift, er det bare å gå til en annen skriver. Alle PullPrint-skrivere på UiB kan brukes!
 • Hvis du skal skrive ut fra en maskin som ikke er tilkoblet UiBs utskriftssystem, et nettbrett, mobiltelefon e.l., kan du bruke Mprint. Send dokumentet du vil ha skrevet ut som vedlegg til mprint@uib.no. Se mer informasjon på mprint.
 • IT-avdelingen har ansvar for kjøp, plassering og drift av skriverer (også multifunksjonsskrivere). Vi plasserer ut skrivere etter behov og bruksmønster.
 • Bestilling og påfylling av papir og stifter utføres av det enkelte institutt/avdeling. Snakk med administrasjonen på din enhet hvis du har spørsmål om dette.

Brukerveiledninger for oppsett og installasjon av Pullprint

Alle maskiner satt opp av IT-avdelingen har allerede installert Pullprint.

Private maskiner