Pullprint

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

PullPrint utskriftssystem ved UiB Ved UiB bruker vi PullPrint for å

  • skrive ut
  • kopiere
  • skanne

UIB-kortet identifiserer deg som bruker. Dette gjør systemet sikkert og enkelt i bruk. Slik fungerer det:

Utskrift:

Skriv ut til PullPrint Gå til en hvilken som helst skriver/multifunksjonsskriver på UiB Trekk kortet ditt og velg «PullPrint» Dokumentet skrives ut Kopiere: Ta med det du skal kopiere til en hvilken som helst multifunksjonsskriver på UiB Trekk kortet ditt og velg kopieringsfunksjonen Kopier på vanlig måte Skanne: Ta med det du skal skanne til en hvilken som helst multifunksjonsskriver på UiB Trekk kortet ditt og velg «E-mail» Legg på dokumentet og trykk på knappen Dokumentet blir skannet og sendt til din e-post

Hvis du vil sende dokumentet til en annen mottaker, skriver du inn adressen. Hvis du vil utføre tegngjenkjenning (OCR), sender du til «ocr@uib.no». Det ferdig gjenkjente dokumentet sendes til din e-post. Merk at: Standardinnstilling er sort, dobbeltsidig trykk. Farge eller andre alternativer velges i utskriftsinnstillingene. Hvis du trenger fargeutskrifter eller spesialfunksjoner (stifting, hefte e.l.) må du ta ut dokumentet på en skriver som er utstyrt for dette. Hvis skriveren du vanligvis bruker er opptatt eller ute av drift, er det bare å gå til en annen maskin. Alle PullPrint-skrivere på UiB kan brukes! Hvis du skal skrive ut fra en maskin som ikke er tilkoblet UiBs utskriftssystem, et nettbrett, mobiltelefon e.l., kan du bruke Mprint. Send dokumentet du vil ha skrevet ut som vedlegg til mprint@uib.no. Se mer informasjon på it.uib.no/mprint. IT-avdelingen har ansvar for kjøp, plassering og drift av skriverer ( også multifunksjonsskriverer). Vi plasserer ut skrivere etter behov og bruksmønster. Bestilling og påfylling av papir og stifter utføres av det enkelte institutt/avdeling. Snakk med administrasjonen på din enhet hvis du har spørsmål om dette. Se mer informasjon på it.uib.no eller kontakt IT-avdelingens brukerstøttesenter BRITA, telefon 555 84700 eller bs.uib.no.Betaling og priser

For at du som student skal kunne skrive ut, må du ha penger tilgjengelig på utskriftskontoen din. Dette gjør du via websiden payprint.uib.no, som er tilgjengelig på campus eller med VPN.

Se egen side om å sette inn penger i Pullprint-systemet.


Merk at man ikke vil kunne få ut igjen penger, så betal kun inn det beløpet du er sikker på du skal bruke til utskrift / kopi. Betal heller inn flere ganger.Alle multifunksjonsprinterne har støtte for utskrift, kopi og skanning. Skanning er gratis, prisene for kopi eller utskrift er spesifisert under. Merk at det ikke går an å skanne når det er 0,- kroner på printkontoen, selv om det ikke trekkes penger for skanning). Har du 1 krone på kontoen, kan du skanne så mye du trenger, helt til du skriver ut og kontoen blir tom.

Priser for studenter

Prisene, oppgitt i tabellen under, er i norske kroner.

Det blir belastet per trykt side og per papirark. Om en side er blank vil denne bli regnet som enkeltsidig. Alle sider som skrives ut med farge på blir belastet som fargeutskrift. Sider som trykkes uten farge, belastes som svart/hvitt.

Eksempel: Om et dokument på tre sider med et enkelt ord i farge på tredje side skrives ut som A4 dobbeltsidig fargeutskrift, vil de to første belastes som dobbeltsidig svart/hvitt, den siste som enkeltsidig farge og i tillegg to ark, altså 0,20(SH-trykk) + 0,20(SH-trykk) + 1,00(fargetrykk) + 0,30(A4-ark) + 0,30(A4-ark) = kr 2,00

Studenter får hvert studieår gratis utskrift av 50 trykte sider (A4, svart/hvitt, dobbeltsidig). Utskriftskontoen godskrives derfor med kr 6,00 hvert semester. Beløpet blir overført etter at fristen for oppmelding til studier/eksamen er passert.

Priser for studenter fra 1. februar 2014.

Pr ark Svart/Hvitt, pr trykt side Farge, pr trykt side
A4 0,30 +0,10 +1,00
A3 0,40 +0,20 +2,00


Skanning

På MFP-ene (de med glassplate) går det an for studenter å skanne når det er over 0 kroner på kontoen. Det er bare å dra kortet, trykke på [mail], og så bruke maskinen som for kopiering. Dokumentet havner automatisk som en PDF i e-posten din. Du kan også trykke på displayet for å stille inn at du heller vil ha det som jpg, tiff, høyere eller lavere oppløsning, osv. Standardinnstillingen er PDF med OK kvalitet uten at filen blir for stor. Husk at størrelsesbegrensning for e-post ved UiB også gjelder i denne sammenhengen.

Farger: Alle maskinene med glassplate skanner i farge, selv om noen modeller bare skriver ut og kopierer i svart/hvitt.