Pullprint

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Betaling og priser

For at du som student skal kunne skrive ut, må du ha penger tilgjengelig på utskriftskontoen din. Dette gjør du via websiden payprint.uib.no, som er tilgjengelig på campus eller med VPN.

Se egen side om å sette inn penger i Pullprint-systemet.


Merk at man ikke vil kunne få ut igjen penger, så betal kun inn det beløpet du er sikker på du skal bruke til utskrift / kopi. Betal heller inn flere ganger.Alle multifunksjonsprinterne har støtte for utskrift, kopi og skanning. Skanning er gratis, prisene for kopi eller utskrift er spesifisert under. Merk at det ikke går an å skanne når det er 0,- kroner på printkontoen, selv om det ikke trekkes penger for skanning). Har du 1 krone på kontoen, kan du skanne så mye du trenger, helt til du skriver ut og kontoen blir tom.

Priser for studenter

Prisene, oppgitt i tabellen under, er i norske kroner.

Det blir belastet per trykt side og per papirark. Om en side er blank vil denne bli regnet som enkeltsidig. Alle sider som skrives ut med farge på blir belastet som fargeutskrift. Sider som trykkes uten farge, belastes som svart/hvitt.

Eksempel: Om et dokument på tre sider med et enkelt ord i farge på tredje side skrives ut som A4 dobbeltsidig fargeutskrift, vil de to første belastes som dobbeltsidig svart/hvitt, den siste som enkeltsidig farge og i tillegg to ark, altså 0,20(SH-trykk) + 0,20(SH-trykk) + 1,00(fargetrykk) + 0,30(A4-ark) + 0,30(A4-ark) = kr 2,00

Studenter får hvert studieår gratis utskrift av 50 trykte sider (A4, svart/hvitt, dobbeltsidig). Utskriftskontoen godskrives derfor med kr 6,00 hvert semester. Beløpet blir overført etter at fristen for oppmelding til studier/eksamen er passert.

Priser for studenter fra 1. februar 2014.

Pr ark Svart/Hvitt, pr trykt side Farge, pr trykt side
A4 0,30 +0,10 +1,00
A3 0,40 +0,20 +2,00


Priser for ansattes bruk av studentskrivere

Selv om PullPrint-systemet er felles, er inntekter og utgifter ikke samlet. Studentskriverne eies og driftes av IT-avdelingens studentprintprosjekt. Studentprintprosjektet har sin egen økonomi, hvor rammer og priser tidligere er fastsatt av Universitetsstyret. Et hovedprinsipp her er at studentenes egenbetaling skal dekke kostnader med driften av utskriftsløsningen. All bruk av studentskrivere blir belastet studentprintprosjektet.

Ansattes bruk av studentskrivere må derfor belastes brukernes enheter. Prisene for slik bruk er (jfr brev til enhetene, 2012/12540 av 28.1.2015):

Svart / Hvitt, pr trykt side Farge, pr trykt side
A4 0,36 0,70
A3 0,72 1,40


Prisene er pr trykkside, enten det skrives enkeltsidig eller dobbeltsdidig. Dette dekker alle kostnader, dvs. klikkpris i serviceavtalen, papir og investering i maskinvare.

IT-avdelingen beregner kostnadene av den bruken ansatte har på studentskriverne. Disse blir belastet enheter som har et forbruk over et fastsatt minimumsbeløp (kr 500). Kostnadene blir direkte belastet enheten. De enhetene som blir belastet får en egen melding om dette vedlagt rapport med sammendrag av kostnadene.


Utskrift

Pullprint utskriftskøer

For å skrive ut på en nettverksskriver, må du velge en utskriftskø. Av tekniske grunner er det ikke mulig å sende alle typer utskrifter gjennom samme kø til PullPrint-systemet, derfor har vi egne køer for hvert av merkene HP og Ricoh. Køene finner du på tjeneren \\pullprint.uib.no\. Det er ikke anbefalt å sende utskrifter til HP-køene og forsøke å hente disse på en Ricoh-skriver - og omvendt. HP-skriverne vil over tid fases ut ettersom de er av eldre dato.

Enklere skrivere for rask svart/hvitt utskrift av alle dokumenter

Merk at noen steder er det plassert ut enklere skrivere (ikke MFP-er). Disse egner seg for rask utskrift i svart/hvitt. Disse enklere skriverne har kun et lite display. Derfor blir alt du har i Pullprint-køen automatisk skrevet ut når du drar kortet.

Payprint.uib.no for administrasjon av utskrifter

På websiden http://payprint.uib.no/ kan både studenter og ansatte også se dokumenter i kø, og blant annet slette dokumenter fra køen.

Er du ansatt og ikke blir automatisk logget inn, må du skrive uib\ foran brukernavnet.

Utskriftsjobber som ikke er skrevet ut innen et par dager blir automatisk fjernet fra listen. For å unngå dette og spare dokumenter du skriver ut ofte, kan du velge "Retain" på dokumentet. Da lagres utskriftsjobben i Pullprint-systemet til du selv sletter den. Man kan også velge "Retain" på selve skriveren.

Avbryte en startet utskrift?

På MFP-ene kan du velge hvilke jobber som skal skrives ut, og det er også en rød stopp-knapp som kan brukes til å avbryte en jobb som er startet.

De enklere skriverne skal være merket med hvordan de kan stoppes midt i en jobb.

Kopi

På multifunksjonsmaskinene (de med skanner/glassplate) kan du også kopiere. Dra kortet, trykk på copy, og bruk den som en "vanlig" kopimaskin. Prisene er de samme som for utskrift.


Skanning

På MFP-ene (de med glassplate) går det an for studenter å skanne når det er over 0 kroner på kontoen. Det er bare å dra kortet, trykke på [mail], og så bruke maskinen som for kopiering. Dokumentet havner automatisk som en PDF i e-posten din. Du kan også trykke på displayet for å stille inn at du heller vil ha det som jpg, tiff, høyere eller lavere oppløsning, osv. Standardinnstillingen er PDF med OK kvalitet uten at filen blir for stor. Husk at størrelsesbegrensning for e-post ved UiB også gjelder i denne sammenhengen.

Farger: Alle maskinene med glassplate skanner i farge, selv om noen modeller bare skriver ut og kopierer i svart/hvitt.

Tips:

  • Du kan også skanne flere sider til en fil.
  • Optisk tegngjenkjenning (OCR) er en tjeneste som kan være svært nyttig, og som er lett tilgjengelig via en multifunksjonsskriver i Pullprint-systemet. Dette gjør det mulig å viderebehandle innskannet tekst elektronisk.