Forskjell mellom versjoner av «Pullprint»

Fra IT-hjelp UiB
(Erstatter siden med «[https://www.uib.no/node/152613 Se informasjon på www.uib.no om nytt system for utskrift og kopi.]»)
Tagg: Erstattet
 
(40 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
[[en:Pullprint]]
+
[https://www.uib.no/node/152613 Se informasjon på www.uib.no om nytt system for utskrift og kopi.]
 
 
==Betaling og priser==
 
 
 
For at du som student skal kunne skrive ut, må du ha penger tilgjengelig på utskriftskontoen din. Dette gjør du via websiden [https://payprint.uib.no payprint.uib.no], som er tilgjengelig på campus eller med VPN.
 
 
 
Se egen side om å [[sette inn penger i Pullprint-systemet]].
 
----
 
 
 
'''Merk at man ikke vil kunne få ut igjen penger, så betal kun inn det beløpet du er sikker på du skal bruke til utskrift / kopi. Betal heller inn flere ganger.'''
 
 
 
----
 
 
 
 
 
Alle multifunksjonsprinterne har støtte for utskrift, kopi og skanning. Skanning er gratis, prisene for kopi eller utskrift er spesifisert under. Merk at det ikke går an å skanne når det er 0,- kroner på printkontoen, selv om det ikke trekkes penger for skanning). Har du 1 krone på kontoen, kan du skanne så mye du trenger, helt til du skriver ut og kontoen blir tom.
 
 
 
===Priser for studenter ===
 
 
 
Prisene, oppgitt i tabellen under, er i norske kroner.
 
 
 
Det blir belastet per trykt side og per papirark. Om en side er blank vil denne bli regnet som enkeltsidig. Alle sider som skrives ut med farge på blir belastet som fargeutskrift. Sider som trykkes uten farge, belastes som svart/hvitt.
 
 
 
Eksempel: Om et dokument på tre sider med et enkelt ord i farge på tredje side skrives ut som A4 dobbeltsidig fargeutskrift, vil de to første belastes som dobbeltsidig svart/hvitt, den siste som enkeltsidig farge og i tillegg to ark, altså 0,20(SH-trykk) + 0,20(SH-trykk) + 1,00(fargetrykk) + 0,30(A4-ark) + 0,30(A4-ark) = kr 2,00
 
 
 
Studenter får hvert studieår gratis utskrift av 50 trykte sider (A4, svart/hvitt, dobbeltsidig). Utskriftskontoen godskrives derfor med kr 6,00 hvert semester. Beløpet blir overført etter at fristen for oppmelding til studier/eksamen er passert.
 
 
 
=== Priser for studenter fra 1. februar 2014. ===
 
 
 
{| border="1"
 
|-
 
!
 
! Pr ark
 
! Svart/Hvitt, pr trykt side
 
! Farge, pr trykt side
 
|-
 
| A4
 
| 0,30
 
| +0,10
 
| +1,00
 
|-
 
| A3
 
| 0,40
 
| +0,20
 
| +2,00
 
|}
 
 
 
 
 
 
 
===Priser for ansattes bruk av studentskrivere ===
 
 
 
Selv om PullPrint-systemet er felles, er inntekter og utgifter ikke samlet. Studentskriverne eies og driftes av IT-avdelingens studentprintprosjekt. Studentprintprosjektet har sin egen økonomi, hvor rammer og priser tidligere er fastsatt av Universitetsstyret. Et hovedprinsipp her er at studentenes egenbetaling skal dekke kostnader med driften av utskriftsløsningen. All bruk av studentskrivere blir belastet studentprintprosjektet.
 
 
 
Ansattes bruk av studentskrivere må derfor belastes brukernes enheter. Prisene for slik bruk er (jfr brev til enhetene, 2012/12540 av 28.1.2015):
 
 
 
{| border="1"
 
|-
 
!
 
! Svart / Hvitt, pr trykt side
 
! Farge, pr trykt side
 
|-
 
| A4
 
| 0,36
 
| 0,70
 
 
 
|-
 
| A3
 
| 0,72
 
| 1,40
 
 
 
|}
 
 
 
 
Prisene er pr trykkside, enten det skrives enkeltsidig eller dobbeltsdidig.
 
Dette dekker alle kostnader, dvs. klikkpris i serviceavtalen, papir og investering i maskinvare.
 
 
 
IT-avdelingen beregner kostnadene av den bruken ansatte har på studentskriverne. Disse blir belastet enheter som har et forbruk over et fastsatt minimumsbeløp (kr 500). Kostnadene blir direkte belastet enheten. De enhetene som blir belastet får en egen melding om dette vedlagt rapport med sammendrag av kostnadene.
 
 
 
 
 
==Skanning==
 
På MFP-ene (de med glassplate) går det an for studenter å skanne når det er over 0 kroner på kontoen. Det er bare å dra kortet, trykke på [mail], og så bruke maskinen som for kopiering. Dokumentet havner automatisk som en PDF i e-posten din. Du kan også trykke på displayet for å stille inn at du heller vil ha det som jpg, tiff, høyere eller lavere oppløsning, osv. Standardinnstillingen er PDF med OK kvalitet uten at filen blir for stor. Husk at størrelsesbegrensning for e-post ved UiB også gjelder i denne sammenhengen.
 
 
 
Farger: Alle maskinene med glassplate skanner i farge, selv om noen modeller bare skriver ut og kopierer i svart/hvitt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Kategori:Utskriftstjenester]]
 

Nåværende revisjon fra 19. apr. 2022 kl. 11:29