Forskjell mellom versjoner av «Pullprint»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 12: Linje 12:
 
Trekk kortet ditt og velg «Pullprint»
 
Trekk kortet ditt og velg «Pullprint»
 
Dokumentet skrives ut
 
Dokumentet skrives ut
Kopiere:
+
=Kopiere:=
 
Ta med det du skal kopiere til en hvilken som helst multifunksjonsskriver på UiB
 
Ta med det du skal kopiere til en hvilken som helst multifunksjonsskriver på UiB
 
Trekk kortet ditt og velg kopieringsfunksjonen
 
Trekk kortet ditt og velg kopieringsfunksjonen
 
Kopier på vanlig måte
 
Kopier på vanlig måte
Skanne:
+
=Skanne:=
 
Ta med det du skal skanne til en hvilken som helst multifunksjonsskriver på UiB
 
Ta med det du skal skanne til en hvilken som helst multifunksjonsskriver på UiB
 
Trekk kortet ditt og velg «E-mail»
 
Trekk kortet ditt og velg «E-mail»
Linje 24: Linje 24:
 
Hvis du vil sende dokumentet til en annen mottaker, skriver du inn adressen.
 
Hvis du vil sende dokumentet til en annen mottaker, skriver du inn adressen.
 
Hvis du vil utføre tegngjenkjenning (OCR), sender du til «ocr@uib.no». Det ferdig gjenkjente dokumentet sendes til din e-post.
 
Hvis du vil utføre tegngjenkjenning (OCR), sender du til «ocr@uib.no». Det ferdig gjenkjente dokumentet sendes til din e-post.
Merk at:  
+
=Merk at: =
Standardinnstilling er sort, dobbeltsidig trykk. Farge eller andre alternativer velges i utskriftsinnstillingene.
+
* Standardinnstilling er sort, dobbeltsidig trykk. Farge eller andre alternativer velges i utskriftsinnstillingene.
Hvis du trenger fargeutskrifter eller spesialfunksjoner (stifting, hefte e.l.) må du ta ut dokumentet på en skriver som er utstyrt for dette.
+
*Hvis du trenger fargeutskrifter eller spesialfunksjoner (stifting, hefte e.l.) må du ta ut dokumentet på en skriver som er utstyrt for dette.
Hvis skriveren du vanligvis bruker er opptatt eller ute av drift, er det bare å gå til en annen maskin. Alle PullPrint-skrivere på UiB kan brukes!
+
* Hvis skriveren du vanligvis bruker er opptatt eller ute av drift, er det bare å gå til en annen maskin. Alle PullPrint-skrivere på UiB kan brukes!
Hvis du skal skrive ut fra en maskin som ikke er tilkoblet UiBs utskriftssystem, et nettbrett, mobiltelefon e.l., kan du bruke Mprint. Send dokumentet du vil ha skrevet ut som vedlegg til mprint@uib.no. Se mer informasjon på it.uib.no/mprint.  
+
* Hvis du skal skrive ut fra en maskin som ikke er tilkoblet UiBs utskriftssystem, et nettbrett, mobiltelefon e.l., kan du bruke Mprint. Send dokumentet du vil ha skrevet ut som vedlegg til mprint@uib.no. Se mer informasjon på it.uib.no/mprint.  
IT-avdelingen har ansvar for kjøp, plassering og drift av skriverer ( også multifunksjonsskriverer). Vi plasserer ut skrivere etter behov og bruksmønster.
+
* IT-avdelingen har ansvar for kjøp, plassering og drift av skriverer ( også multifunksjonsskriverer). Vi plasserer ut skrivere etter behov og bruksmønster.
Bestilling og påfylling av papir og stifter utføres av det enkelte institutt/avdeling. Snakk med administrasjonen på din enhet hvis du har spørsmål om dette.
+
* Bestilling og påfylling av papir og stifter utføres av det enkelte institutt/avdeling. Snakk med administrasjonen på din enhet hvis du har spørsmål om dette.
Se mer informasjon på it.uib.no eller kontakt IT-avdelingens brukerstøttesenter BRITA, telefon 555 84700 eller bs.uib.no. 
+
 
  
  

Revisjonen fra 27. apr. 2017 kl. 08:37

PullPrint utskriftssystem ved UiB Ved UiB bruker vi PullPrint for å

  • skrive ut
  • kopiere
  • skanne

UIB-kortet identifiserer deg som bruker. Dette gjør systemet sikkert og enkelt i bruk. Slik fungerer det:

Utskrift:

Skriv ut til pullPrint Gå til en hvilken som helst skriver/multifunksjonsskriver på UiB Trekk kortet ditt og velg «Pullprint» Dokumentet skrives ut

Kopiere:

Ta med det du skal kopiere til en hvilken som helst multifunksjonsskriver på UiB Trekk kortet ditt og velg kopieringsfunksjonen Kopier på vanlig måte

Skanne:

Ta med det du skal skanne til en hvilken som helst multifunksjonsskriver på UiB Trekk kortet ditt og velg «E-mail» Legg på dokumentet og trykk på knappen Dokumentet blir skannet og sendt til din e-post

Hvis du vil sende dokumentet til en annen mottaker, skriver du inn adressen. Hvis du vil utføre tegngjenkjenning (OCR), sender du til «ocr@uib.no». Det ferdig gjenkjente dokumentet sendes til din e-post.

Merk at:

  • Standardinnstilling er sort, dobbeltsidig trykk. Farge eller andre alternativer velges i utskriftsinnstillingene.
  • Hvis du trenger fargeutskrifter eller spesialfunksjoner (stifting, hefte e.l.) må du ta ut dokumentet på en skriver som er utstyrt for dette.
  • Hvis skriveren du vanligvis bruker er opptatt eller ute av drift, er det bare å gå til en annen maskin. Alle PullPrint-skrivere på UiB kan brukes!
  • Hvis du skal skrive ut fra en maskin som ikke er tilkoblet UiBs utskriftssystem, et nettbrett, mobiltelefon e.l., kan du bruke Mprint. Send dokumentet du vil ha skrevet ut som vedlegg til mprint@uib.no. Se mer informasjon på it.uib.no/mprint.
  • IT-avdelingen har ansvar for kjøp, plassering og drift av skriverer ( også multifunksjonsskriverer). Vi plasserer ut skrivere etter behov og bruksmønster.
  • Bestilling og påfylling av papir og stifter utføres av det enkelte institutt/avdeling. Snakk med administrasjonen på din enhet hvis du har spørsmål om dette.=