Forskjell mellom versjoner av «Programvaredistribusjon»

Fra IT-hjelp UiB
m
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 4. nov. 2010 kl. 09:37

Lisenstyper

På UiBs? klientmaskiner brukes det mye ulik programvare som omfattes av ulike lisensregler. Disse kan i hovedsak kategoriseres slik:

 • gratis programvare
 • programvare med sitelisens
 • programvare med felles innkjøpsavtale
 • programvare uten felles innkjøpsavtale


Disse kategoriene bestemmer hvordan man må forholde seg til installasjon av programvare på klientmaskiner.

Gratis programvare

"Gratis programvare" er relativt uproblematisk å forholde seg til for dem som skal distribuere det, i og med at programvaren kan gis til alle. Men det finnes også underkategorier av "gratis programvare":

 • Programvare som alle i hele verden fritt kan bruke og distribuere slik de ønsker
 • Programvare som alle i hele verden kan bruke slik de ønsker
 • Programvare som studenter og/eller tilsatte ved undervisningsinstitusjoner kan bruke fritt. Her er det gjerne fobehold mot f.eks. kommersiell bruk.


Programvare med sitelisens

UiB ønsker å ha flest mulig sitelisens eller campus-avtaler for programvare der det lønner seg totalt for UiB å ha slike avtaler. Slike avtaler fører gjerne til bedre betingelser, og det krever normalt mye mindre administrasjon. Slike avtaler kan gjelde hele eller deler av universitetet, og det kan gjelde bare ansatte, evt bare studenter. Disse avtalene betales sentralt, gjerne via spleiselag, eller de betales av en avdeling som gjerne bruker det mye, men som har inngått en avtale som dekker hele UiB.

Programvare med felles innkjøpsavtale

Innkjøpskontoret ved Personal og Økonomiavdelingen har ansvar for (forhandlinger av) en del avtaler som gir UiB mulighet til å kjøpe programvare til reduserte priser. Typisk kan man her ikke kjøpe oppgradering, men kun nye lisenser. Det kan også vere mulighet for å kjøpe vedlikehold (rett til nye oppgraderinger i en bestemt tidsperiode). Lisenser kan gjelde pr bruker eller pr maskin, og noen har også nettverkslisenser, som gjelder for et bestemt antall samtidige brukere.

Programvare uten fellesinnkjøpsavtale

Programvare som UiB ikke har noe felles avtale om, er miljøenes ansvar å selv skaffe lisenser på. Det må derfor også vere miljøene som bruker programvaren som må vere ansvarlig for å passe på at de er riktig liseniert. Men IT-avdelingen bør kunne vere behjelpelig med å skaffe oversikt over hvor mange og hvilke maskiner spesifikk programvare er installert på.

Hvilken programvare har hvilken lisens?

IT-avdelingen skal ha oversikt på sine vevsider over hvilke lisensregler som gjelder for programvare som har felles avtaler eller gratis programvare som distribueres av IT-avdelingen. Det meste av slik programvare finnes via http://it.uib.no.

Distribusjon / installasjon av programvare

IT-avdelingen distribuerer programvare på ulike måter:

 • Automatisk installasjon på klientdriftede maskiner
 • Manuell installasjon på klientdriftede maskiner (Helt unntaksvis; programvare brukerne trenger, men som ikke kan pakkes)
 • CD/DVD-distribusjon (bare for private maskiner)
 • Nedlasting fra server (bare for private maskiner)

For alle typer distribusjon av programvare må man ta hensyn til hvilke lisensregler som gjelder, og hvilke maskiner programvaren installeres på.