Programvare for studenter

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 5. jan. 2012 kl. 18:55 av St08807 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Studenters bruk av lisensiert programvare er ikke alltid dekket av innkjøpsavtaler og sitelisensavtaler (se lisenstyper i vår programvareoversikt).

Lisensavtalene dekker vanligvis ikke bruk av programmene på maskiner som brukes av studenter, unntatt de som står fast på UiBs PC-stuer og laboratoria. UiB har derfor ikke rett til å installere programvare med UiB site-lisens på PC-er som studenter skal ta med på utenlandsopphold, studiereiser, feltarbeid eller andre opphold utenfor UiB. Dette gjelder både bærbare og stasjonære maskiner, enten de eies av UiB eller studentene selv.

Avtalene dekker vanligvis bruk på ansattes maskiner, på PC-stuer og laber og i noen tilfeller også jobb-bruk på ansattes bærbare- eller hjemmemaskiner. Eksempler på programvare som dekkes av slike sitelisensavtaler er Microsoft Office og oppgradering til nyere versjon av Microsoft Windows. Oversikt over lisensierte programmer som studenter fritt kan installere på sine private maskiner finner du her: https://www.tjinfo.uib.no/program. I tillegg er ArcGIS tilgjengelig for studenter, men installasjonsmedium må hentes ved personlig oppmøte på IT-avdelingen.

Dette betyr:

  • Fri programvare eller gratisprogramvare bør vere standard på PC-er som skal brukes av studenter utenfor UiB-nettet. Det finnes gratis alternativer for de aller fleste bruksområder, f.eks. OpenOffice (tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, database m.m.) IrfanView og GIMP (bildebehandling) og R (statistikk). Se vevsidene om gratisprogramvare eller fri programvare. Institutter bør også vurderer å legge sin egen databruk og undervisning mer over på gratisprogrammer for ikke å "tvinge" studenter og samarbeidende institusjoner til å bruke kommersiell programvare.
  • UiB-maskiner som lånes ut til studenter (enten det er Windows eller Mac) og skal brukes utenfor UiBs nettverk, må benytte den versjonen av operativssystemet som fulgte med PC-en. Skal Windows eller Mac OS oppgraderes, må det kjøpes ny lisens.
  • Dersom studenter må bruke programvare som krever betalt lisens utenfor UiB-nett, må instituttet eller studenten selv kjøpe lisenser til dette. Lisens kan være per per bruker eller maskin, avhengig av regler for aktuell programvare. Studenter kan selv kjøpe programvare fra Adobe og Microsoft via studentlisens.no (ansatte har bare tilgang til kjøp av Microsoft-programvare via denne siden).

Har du spørsmål om lisensregler, alternativer til kommersiell programvare eller lignende, legg inn en sak på https://bs.uib.no.