Programvare for klientdriftede maskiner

Revisjon per 12. apr. 2011 kl. 11:48 av Edmmb (diskusjon | bidrag) (Hvordan får du installert program)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Klientdriftede maskiner er maskiner som er satt opp med IT-avdelingens standardiserte oppsett. For klientdriftede Windows- og Linux-maskiner distribueres programvaren sentralt. Det vil si at programvaren normalt legges til fra IT-avdelingen. Programmer kan bare legges til fra IT-avdelingen dersom vi allerede har laget pakke på programmet. Noen programmer er ikke dekket av sitelisens (felles lisens for UiB), men dekkes av innkjøpsavtaler. Da må avdelingen selv kjøpe inn lisenser etter behov. (Se lenker for oversikter under)

IT-avdelingen tilbyr klientdrift på Windows og Linux. På Mac tilbys noen tjenester, men sentralisert programvaredistribusjon støttes (foreløpig) ikke. Derfor må programvaren installeres manuelt på Mac.

D630.jpgGx760.jpg


Hvordan får du installert program

For å få et program som det finnes pakke på, lagt til på din maskin, tar du kontakt med IT-avdelingens brukerstøtetsenter BRITA, ved å melde en sak via https://bs.uib.no/, eller ringe 555 84700 (for ansatte). Husk å oppgi maskinnavn.

Har programmet lisens som krever betaling, bør dette være i orden på forhånd. IT-avdelingen vil ikke legge inn programmet før lisens er bestilt. Bestillingsansvarlig ved hver avdeling har ansvar for bestilling av lisenser. Bestillingen dokumenteres ved at en legger ved dokumentasjon (ordrebekreftelse) i saken eller at en oppgir et PM-nummer dersom lisens er bestilt via Basware PM (bla. Adobe-programmer).

Programmer som det ikke finnes pakke må, må pakkes. Konsulter alltid med IT-avdelignen før anskaffelse av slik programvare, og vær oppmerksom på hvilke typer programvarelisenser som kan brukes på UiB!

Programvare for klientdriftede Windows-PC-er

Oversikt over hvilke programmer som til en hver tid er tilgjengelig i pakke for klientdriftede Windows-maskiner:

For tida er vi i en overgangsfase mellom Windows XP og Windows 7. Mange av programpakkene må lages på nytt for Windows 7, og noen programmer fungerer ikke på Windows 7 før det evt. er kommet nye versjoner. Det finnes en liste over programpakker for Windows XP som ikke virker med Windows 7. Har du behov for ytterligere informasjon om hvilke programmer som virker på de ulike Windows-versjonene, kontakt BRITA

Programvare for klientdriftede Linux-PC-er

Oversikt over programvare som er pakket for Linux-klienter:

Programvare for klientdriftede Mac-er

IT-avdelingen tilbyr foreløpig ikke klientdrift med sentralisert programvaredistribusjon for Mac. Derfor må programvaren installeres manuelt på Mac.

Klientdrift for Mac er under utvikling.

Se også: