Programvare for klientdriftede maskiner

Revisjon per 8. mar. 2010 kl. 14:49 av St01368 (diskusjon | bidrag) (Her er en uoffisiell oversikt over programvare som er tilgjengelig for klientdriftede maskiner ved UiB:)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Klientdriftede maskiner er maskiner som er satt opp med IT-avdelingens standardiserte oppsett. For klientdriftede Windows og linuxmaskiner distribueres programvaren sentralt. Det vil si at programvaren i hovedsak legges til fra IT-avdelingen. Programmer kan bare legges til fra IT-avdelingen dersom vi allerede har laget pakke på programmet. For programmer som er lisensiert i tillegg til at UiB ikke har spesielle avtaler med leverandør (sitelisens), må avdelingen selv kjøpe inn lisens. Se oversikten over lisensierte programmer lenger nede.


I dag tilbyr vi klientdrift på PC, Linux og delvis på Mac. Per dags dato støttes ikke sentarlisert programvaredistribusjon på Mac. Derfor må programvaren installeres manuelt på disse maskiner.


D630.jpgGx760.jpg


Installasjon av program

Dersom du ønsker et program lagt til på din maskin kan du melde en sak via https://bs.uib.no/, eventuelt ringe 555 84700. Husk å oppgi navn på maskin. Er programmet lisensert bør lisens være i orden på forhånd. Programmet blir ikke lagt til før lisens er bestilt. Bestillingsansvarlig ved hver avdeling har ansvar for bestilling av lisenser. Lisens må kunne dokumenteres i saken. Dette kan en gjøre ved at en legger ved dokumentasjon i saken eller at et oppgir et PM-nummer dersom lisens er bestilt via BasswarePM (bl.a adobe programmer).

Her er en uoffisiell oversikt over programvare som er tilgjengelig for klientdriftede maskiner ved UiB:

Les også: