Programvare for klientdriftede maskiner

Revisjon per 20. feb. 2010 kl. 14:59 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Klientdriftede maskiner er maskiner som er satt opp med IT-avdelingens standardiserte oppsett. For klientdriftede Windows og linux maskiner distribueres programvaren sentralt. Det vil si at programvaren i hovedsak legges til fra IT-avdelingen. Programmer kan bare legges til fra IT-avdelingen dersom vi allerede har laget pakke på programmet.

I dag tilbyr vi klientdrift på PC, Linux og delvis på Mac. Per dags dato støttes ikke sentarlisert programvare installasjon på Mac. Derfor må programvaren installeres manuelt på disse maskiner.

Her er en uofisiell oversikt over programvare som er tilgjengelig for klientdriftede maskiner ved UiB: