Forskjell mellom versjoner av «Prisliste IT tjenester»

Linje 66: Linje 66:
 
</li>
 
</li>
 
<li> Tr&aring;dl&oslash;st IP-apparat m/lader &nbsp; kr 3.100&nbsp;</li></ul>
 
<li> Tr&aring;dl&oslash;st IP-apparat m/lader &nbsp; kr 3.100&nbsp;</li></ul>
 +
 +
[[en:pricelist over IT Services]]

Revisjonen fra 27. sep. 2019 kl. 14:43

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Basistjenester

Pris pr bruker pr år (gratis for ansatte ved UiB). Prisene reguleres årlig i henhold til ønns- og prisstigning i UiBs budsjett. Tjenestene kan bare bestilles samlet for et helt miljø etter nærmere avtale.

 • Standardtjenester kr 10 792
 • 1. linje klientdrift ( Windows-/Linuxklient) kr. 1 978
 • Brukerstøtte kr 6 305

Drift av tjenester

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Drift av regneserver kr 1 500,-
 • Drift av virtuell server kr 7 000,-
  • For ekstra CPU kr 1500,-
  • For ekstra 2 GB kr 500,-
 • Drift av fysisk server kr 10 000,-
 • Drift av tjenester opp til 20 t/år kr 10 000,-

Lagring

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Utvidelse av hjemmekatalog kr 3,50 / GB
 • Fellesområde m/backup kr 3,50 / GB
 • Fellesområde m/backup på 1 lokasjon kr 2.20 / GB
 • Fellesområde u/backup kr 1,20 / GB
 • Rask SANdisk m/backup kr 7,50 /GB
 • Rask SANdisk m/backup på 1 lokasjon kr 5,50 /GB
 • Rask SANdisk u/backup kr 4,50 /GB
 • Standard SANdisk m/backup kr 3,30 /GB
 • Standard SANdisk m/backup på 1 lokasjon kr 2,- / GB
 • Standard SANdisk u/backup kr 1,- / GB
 • Backup av andre disk områder kr 2,60 / GB i backup
 • Billy - rimelig langtidslagring av data kr 250 / TB

Lisenser

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Lisens for informasjonsskjerm pc (f.t. Scala player, kan styre flere skjermer) kr 3 000,-

Timearbeid

 • Timepris kr 775 pr. medgått time

Telefonitjenester

Abonnement, pr. år:

 • Med kun tilgang til lokal oppringing: kr 1130
 • Med tilgang til å ringe nasjonale numre: kr 1460
 • Med tilgang til å ringe utenlandske numre: kr 1600
 • Skype for Business: kr 1250


Det vil fra 2019 ikke være anledning til å ha vanlig kontortelefon, men til spesielle funksjoner vil man kunne ha fasttelefon. Disse vil bli fakturert kostnad for apparat:

 • Vanlig kontorapparat, IP (6753i): kr 1.000
 • Avansert kontorapparat, IP (6737i): kr 1.600
 • Trådløst IP-apparat m/lader   kr 3.100