Forskjell mellom versjoner av «Prisliste IT tjenester»

m (Backup pris)
Linje 45: Linje 45:
 
<p><strong> Abonnement, pr. år:</strong><br>
 
<p><strong> Abonnement, pr. år:</strong><br>
 
<ul>
 
<ul>
<li>Med kun tilgang til lokal oppringing: kr 1100</li>
+
<li>Med kun tilgang til lokal oppringing: kr 1130</li>
<li>Med tilgang til å ringe nasjonale numre: kr 1420</li>
+
<li>Med tilgang til å ringe nasjonale numre: kr 1460</li>
<li>Med tilgang til å ringe utenlandske numre: kr 1550</li>
+
<li>Med tilgang til å ringe utenlandske numre: kr 1600</li>
 
</ul>
 
</ul>
  

Revisjonen fra 12. mai 2017 kl. 08:55

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Basistjenester

 • Standardisert brukerstøtte og 1. linje klientdrift (gratis for ansatte ved UiB) Windows-/Linuxklient, pr. bruker. pr. år kr. 6 500,-

Drift av tjenester

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Drift av regneserver kr 1 500,-
 • Drift av virtuell server kr 7 000,-
  • For ekstra CPU kr 1500,-
  • For ekstra 2 GB kr 500,-
 • Drift av fysisk server kr 10 000,-
 • Drift av tjenester opp til 20 t/år kr 10 000,-

Lagring

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Utvidelse av hjemmekatalog kr 3,50 / GB
 • Fellesområde m/backup kr 3,50 / GB
 • Fellesområde m/backup på 1 lokasjon kr 2.20 / GB
 • Fellesområde u/backup kr 1,20 / GB
 • Rask SANdisk m/backup kr 7,50 /GB
 • Rask SANdisk m/backup på 1 lokasjon kr 5,50 /GB
 • Rask SANdisk u/backup kr 4,50 /GB
 • Standard SANdisk m/backup kr 3,30 /GB
 • Standard SANdisk m/backup på 1 lokasjon kr 2,- / GB
 • Standard SANdisk u/backup kr 1,- / GB
 • Backup av andre disk områder kr 2,60 / GB i backup

Lisenser

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Lisens for Scala informasjonsskjerm (Scala player) kr 3 000,-

TImearbeid

 • Timepris kr 753,- pr medgått time

Telefonitjenester

Abonnement, pr. år:

 • Med kun tilgang til lokal oppringing: kr 1130
 • Med tilgang til å ringe nasjonale numre: kr 1460
 • Med tilgang til å ringe utenlandske numre: kr 1600

Opprettelse av nytt telefonnummer: kr 1.100 (engangskostnad)
Telefonapparater (engangskostnad):

 • Vanlig kontorapparat (dbc4222): kr 900
 • Avansert kontorapparat (dbc4225): kr 2.200
 • Vanlig kontorapparat, IP (6753i): kr 1.000
 • Avansert kontorapparat, IP (6737i): kr 1.600
 • Trådløst IP-apparat m/lader (i62):  kr 3.100