Forskjell mellom versjoner av «Prisliste IT tjenester»

Fra IT-hjelp UiB
(Lagt inn nye priser ihht brev av 17.3.14.)
Linje 1: Linje 1:
{{utvikling}}
+
{{Autoritativ informasjon}}
 +
 
 +
<p>(gjelder fra og med 2. halvår 2014)</p>
  
<p>(gjelder fra 24.2.2010)</p>
 
 
<p> Priser pr &aring;r der ikke annet er nevnt.</p>
 
<p> Priser pr &aring;r der ikke annet er nevnt.</p>
<h2> Lagringstjenester</h2>
 
<p><strong> Hjemmekataloger:</strong></p>
 
<ul type="disc">
 
<li style="color: windowtext"> Utvidelse av standard hjemmekatalogkvote,
 
pr. 10 GB inkl. backup:                            kr 45<br />
 
</li></ul>
 
<p><strong> Fellesomr&aring;der:</strong></p>
 
<ul type="disc">
 
<li> 50 GB netto lagring kr 175 (kr 3.500 pr 1 TB) inkl. backup</li></ul><strong> Backup av servere med lokale disker:</strong>
 
<ul>
 
<li> 100 GB data (minimum) kr. 140<br />
 
</li></ul>
 
<p> </p>
 
<h2> Drift av servere og tjenester</h2>
 
<p><strong> Drift av fysisk server kr
 
10.000 (*)</strong><br />
 
<strong>
 
Drift av virtuell server kr 7.500 (*)</strong><br />
 
</p>
 
<p><strong> Tillegg pr. tjeneste/system</strong> (**)                                                                                  kr.
 
10.000</p>
 
<p>(*) kostnader til OS og TSM-lisenser og SSL sertifikat er inkludert, kunde
 
betaler alle utgifter utover dette (innkj&oslash;p, vedlikeholdsavtaler, lisenskostnader
 
etc.)</p>
 
<p>(**) oppsett og konfigurering belastes pr. time</p>
 
<p> </p><strong> Drift av beregningsressurser kr. 1.500 </strong>
 
  
<h2>&nbsp;</h2>
+
 
<h2> Drift av klientmaskiner:</h2>
+
* Standardisert brukerstøtte og 1. linje klientdrift (gratis for ansatte ved UiB) Windows-/Linuxklient, pr. bruker.         kr. 6 500,-
<p><strong> Standardisert brukerst&oslash;tte og 1. linje klientdrift</strong> (gratis for ansatte ved UiB)<br />
+
* Drift av regneservere              kr 1 500,-
Windows-/Linuxklient, pr. bruker.                                                                                   kr.
+
* Drift av virtuell server              kr 7 000,-
6.500</p>
+
** For ekstra CPU                                      kr 1500,-
<p><strong> Standardisert klientdrift</strong> pr. Windows/Linux klientmaskin. Gjelder <br />
+
** For ekstra  2 GB                                    kr 500,-
<em> kun spesialtilfeller</em> hvor det ikke ytes 1. linje klientdrift og brukerst&oslash;tte.                              kr.
+
* Drift av fysisk server                kr 10 000,-
750</p>
+
* Drift av tjenester opp til 20 t/år                          kr 10 000,-
<p>&nbsp;</p>
+
* Utvidelse av hjemmekatalog                          kr 5,- / GB
 +
* Utvidelse av fellesområde                  kr 5,- /GB
 +
* Backup                                      kr 3,- /GB
 +
* Rask SANdisk m/backup                    kr 7,50 /GB
 +
* Tregere SANdisk m/backup                kr 4,- /GB
 +
* Rask SANdisk u/backup                      kr 4,50 /GB
 +
* Tregere SANdisk u/backup                kr 1,- /GB
 +
* Timepris                                    kr 550,- /t                                                                                                                                                                                                                                                                                      <p>&nbsp;</p>
 
<h2> Telefonitjenester:</h2>
 
<h2> Telefonitjenester:</h2>
 
<p><strong> Abonnement:</strong> kr 990 i &aring;ret, faktureres halv&aring;rlig<br />
 
<p><strong> Abonnement:</strong> kr 990 i &aring;ret, faktureres halv&aring;rlig<br />

Revisjonen fra 19. mai 2014 kl. 12:32

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


(gjelder fra og med 2. halvår 2014)

Priser pr år der ikke annet er nevnt.


 • Standardisert brukerstøtte og 1. linje klientdrift (gratis for ansatte ved UiB) Windows-/Linuxklient, pr. bruker. kr. 6 500,-
 • Drift av regneservere kr 1 500,-
 • Drift av virtuell server kr 7 000,-
  • For ekstra CPU kr 1500,-
  • For ekstra 2 GB kr 500,-
 • Drift av fysisk server kr 10 000,-
 • Drift av tjenester opp til 20 t/år kr 10 000,-
 • Utvidelse av hjemmekatalog kr 5,- / GB
 • Utvidelse av fellesområde kr 5,- /GB
 • Backup kr 3,- /GB
 • Rask SANdisk m/backup kr 7,50 /GB
 • Tregere SANdisk m/backup kr 4,- /GB
 • Rask SANdisk u/backup kr 4,50 /GB
 • Tregere SANdisk u/backup kr 1,- /GB
 • Timepris kr 550,- /t

   

Telefonitjenester:

Abonnement: kr 990 i året, faktureres halvårlig
Opprettelse av nytt telefonnummer: kr 1.100
Telefonapparater:

 • Vanlig kontorapparat (dbc4222): kr 900
 • Avansert kontorapparat (dbc4225): kr 2.200
 • Vanlig kontorapparat, IP (6753i): kr 1.000
 • Avansert kontorapparat, IP (6737i): kr 1.600
 • Trådløst IP-apparat m/lader (i62):  kr 3.100 

 

Annet

Tjenester som ikke inngår i prislisten betales pr. time kr. 550

Tjenester som går over mer enn ett år betales pr. årsverk (alt inkludert) kr. 600.000