Forskjell mellom versjoner av «Prisliste IT tjenester»

m
m
Linje 4: Linje 4:
  
 
Pris pr bruker pr år (gratis for ansatte ved UiB).  
 
Pris pr bruker pr år (gratis for ansatte ved UiB).  
Prisene reguleres årlig i henhold til ønns- og prisstigning i UiBs budsjett.
+
Prisene reguleres årlig i henhold til lønns- og prisstigning i UiBs budsjett.
 
Tjenestene kan bare bestilles samlet for et helt miljø etter nærmere avtale.
 
Tjenestene kan bare bestilles samlet for et helt miljø etter nærmere avtale.
  

Revisjonen fra 7. feb. 2020 kl. 11:37

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Basistjenester

Pris pr bruker pr år (gratis for ansatte ved UiB). Prisene reguleres årlig i henhold til lønns- og prisstigning i UiBs budsjett. Tjenestene kan bare bestilles samlet for et helt miljø etter nærmere avtale.

 • Standardtjenester kr 10 792
 • 1. linje klientdrift ( Windows-/Linuxklient) kr. 1 978
 • Brukerstøtte kr 6 305

Drift av tjenester

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Drift av regneserver kr 1 500,-
 • Drift av virtuell server kr 7 000,-
  • For ekstra CPU kr 1500,-
  • For ekstra 2 GB kr 500,-
 • Drift av fysisk server kr 10 000,-
 • Drift av tjenester opp til 20 t/år kr 10 000,-

Lagring

Priser pr. år om ikke annet er nevnt. Alle priser er til UiB-interne enheter. Trykk på linjen for å lese mer om hva prisen inkluderer.

Lisenser

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Lisens for informasjonsskjerm pc (f.t. Scala player, kan styre flere skjermer) kr 3 000,-

Timearbeid

 • Timepris kr 775 pr. medgått time

Telefonitjenester

Abonnement, pr. år:

 • Med kun tilgang til lokal oppringing: kr 1130
 • Med tilgang til å ringe nasjonale numre: kr 1460
 • Med tilgang til å ringe utenlandske numre: kr 1600
 • Skype for Business: kr 1250


Det vil fra 2019 ikke være anledning til å ha vanlig kontortelefon, men til spesielle funksjoner vil man kunne ha fasttelefon. Disse vil bli fakturert kostnad for apparat:

 • Vanlig kontorapparat, IP (6753i): kr 1.000
 • Avansert kontorapparat, IP (6737i): kr 1.600
 • Trådløst IP-apparat m/lader   kr 3.100