Forskjell mellom versjoner av «Prisliste IT tjenester»

m
(fjerner pris for rekneservar, bestemt av JKWJ)
 
(2 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 4: Linje 4:
  
 
Pris pr bruker pr år (gratis for ansatte ved UiB).  
 
Pris pr bruker pr år (gratis for ansatte ved UiB).  
Prisene reguleres årlig i henhold til ønns- og prisstigning i UiBs budsjett.
+
Prisene reguleres årlig i henhold til lønns- og prisstigning i UiBs budsjett.
 
Tjenestene kan bare bestilles samlet for et helt miljø etter nærmere avtale.
 
Tjenestene kan bare bestilles samlet for et helt miljø etter nærmere avtale.
  
Linje 15: Linje 15:
 
<p> Priser pr. &aring;r om ikke annet er nevnt.</p>
 
<p> Priser pr. &aring;r om ikke annet er nevnt.</p>
  
* Drift av regneserver              kr 1 500,-
 
 
* [[Virtuell_server|Drift av virtuell server]]              kr 7 000,-
 
* [[Virtuell_server|Drift av virtuell server]]              kr 7 000,-
 
** For ekstra CPU                                      kr 1500,-
 
** For ekstra CPU                                      kr 1500,-
Linje 26: Linje 25:
 
<p> Priser pr. &aring;r om ikke annet er nevnt.  Alle priser er til UiB-interne enheter.  Trykk på linjen for å lese mer om hva prisen inkluderer.</p>
 
<p> Priser pr. &aring;r om ikke annet er nevnt.  Alle priser er til UiB-interne enheter.  Trykk på linjen for å lese mer om hva prisen inkluderer.</p>
  
* [[Standard Fillagring]]: kr 2,70 / GB
+
* [[Standard Fillagring]] (går ut i 2021): kr 2,70 / GB
* [[Standard Fillagring Uten Speiling]]: 1,60 / GB
+
* [[Standard Fillagring Med Tiering]] (fra ca. 2021): kr 2,70 / GB
 +
* [[Standard Fillagring Uten Speiling]] (går ut i 2021): 1,60 / GB
 +
* [[Standard Fillagring Med Tiering Uten Speiling]] (fra ca. 2021): 1,70 / GB
 
* Backup av andre diskområder/egne servere: kr 1,20 / GB i backup
 
* Backup av andre diskområder/egne servere: kr 1,20 / GB i backup
 
* [[Billy]] - rimelig langtidslagring av data: kr 0,25 / GB
 
* [[Billy]] - rimelig langtidslagring av data: kr 0,25 / GB

Nåværende revisjon fra 19. mar. 2021 kl. 14:56

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Basistjenester

Pris pr bruker pr år (gratis for ansatte ved UiB). Prisene reguleres årlig i henhold til lønns- og prisstigning i UiBs budsjett. Tjenestene kan bare bestilles samlet for et helt miljø etter nærmere avtale.

 • Standardtjenester kr 10 792
 • 1. linje klientdrift ( Windows-/Linuxklient) kr. 1 978
 • Brukerstøtte kr 6 305

Drift av tjenester

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Drift av virtuell server kr 7 000,-
  • For ekstra CPU kr 1500,-
  • For ekstra 2 GB kr 500,-
 • Drift av fysisk server kr 10 000,-
 • Drift av tjenester opp til 20 t/år kr 10 000,-

Lagring

Priser pr. år om ikke annet er nevnt. Alle priser er til UiB-interne enheter. Trykk på linjen for å lese mer om hva prisen inkluderer.

Lisenser

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Lisens for informasjonsskjerm pc (f.t. Scala player, kan styre flere skjermer) kr 3 000,-

Timearbeid

 • Timepris kr 775 pr. medgått time

Telefonitjenester

Abonnement, pr. år:

 • Med kun tilgang til lokal oppringing: kr 1130
 • Med tilgang til å ringe nasjonale numre: kr 1460
 • Med tilgang til å ringe utenlandske numre: kr 1600
 • Skype for Business: kr 1250


Det vil fra 2019 ikke være anledning til å ha vanlig kontortelefon, men til spesielle funksjoner vil man kunne ha fasttelefon. Disse vil bli fakturert kostnad for apparat:

 • Vanlig kontorapparat, IP (6753i): kr 1.000
 • Avansert kontorapparat, IP (6737i): kr 1.600
 • Trådløst IP-apparat m/lader   kr 3.100