PC-stuer ved medisin og odontologi

Revisjon per 11. mai 2010 kl. 09:26 av Ngfbh (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 11.05.2010 av Ngfbh . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

  • Medisin- og ernæringsstudentar har tilgang til PC-stove i Haukelandsbakken 4 og i Bygg for biologiske basalfag (BBB), 3. etg.
  • Mastergradsstudentar har tilgang til PC-stove ved det instituttet dei er knytte til og i Bygg for biologiske basalfag (BBB).
  • Odontologistudentar har tilgang til PC-stove i Overlege Danielsens hus (Årstadveien 21), 1. etasje.

Du må ha eige nøkkelkort for å få tilgang til PC-stovene.

Det er satt opp 7 PC-ar i vrimlearealet i Bygg for biologiske basalfag (BBB).

Trådlause soner for oppkopling av eigen PC finn du i kantina (plan 4), i Bygg for biologiske basalfag (BBB), og i fakultetsbiblioteket (plan 3 BBB).

På nokre av lesesalane ved BBB og i Haukelandsbakken 4 er det faste punkt for oppkopling av eigen PC.

PC-vakter finn du her

  • Camera Decani 6513BB, v/Stort Aud i Sentralblokken HUS, man, tir, to og fr 8 - 17
  • Gamle Infosenteret i Bygg for biologiske basalfag (BBB), man - fr 8 - 17.
  • PC-stova i Overlege Danielsens hus, rom 139A, on og fre 12 – 18.

PC-vaktene kan gje deg brukarstøtte i mellom anna oppretting av brukarkonto, oppsetjing av berbar maskin til trådlaust nettverk og hjelp til bruk av Mi Side i Studentportalen.