Forskjell mellom versjoner av «PC-stover»

Linje 3: Linje 3:
 
''' Meir informasjon om PC-stover:'''
 
''' Meir informasjon om PC-stover:'''
 
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=576&toplink_id=571  Det humanistiske fakultetet]
 
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=576&toplink_id=571  Det humanistiske fakultetet]
 +
 
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=578&toplink_id=571  Det juridiske fakultetet]
 
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=578&toplink_id=571  Det juridiske fakultetet]
 +
 
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=579&toplink_id=571  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet]
 
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=579&toplink_id=571  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet]
 +
 
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=580&toplink_id=571  Det medisinsk-odontologiske fakultetet]
 
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=580&toplink_id=571  Det medisinsk-odontologiske fakultetet]
 +
 
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=577&toplink_id=571  Det samfunnsvitskaplege fakultetet]
 
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=577&toplink_id=571  Det samfunnsvitskaplege fakultetet]
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=582&toplink_id=571  Det psykologiske fakultet
+
 
]
+
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=582&toplink_id=571  Det psykologiske fakultet]
  
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/hf/index.htm  Bibliotek for humaniora]
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/hf/index.htm  Bibliotek for humaniora]
 +
 
[http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/pc-er.htm  Bibliotek for juridiske fag]
 
[http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/pc-er.htm  Bibliotek for juridiske fag]
 +
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/matnat/arbeidsplasser.htm  Bibliotek for relfag]
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/matnat/arbeidsplasser.htm  Bibliotek for relfag]
 +
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/med/Informasjon/info-pcer.htm  Bibliotek for medisinske fag]
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/med/Informasjon/info-pcer.htm  Bibliotek for medisinske fag]
 +
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/odont/Nye%20brukere/nyebrukere-pcer.htm  Bibliotek for odontologiske fag]
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/odont/Nye%20brukere/nyebrukere-pcer.htm  Bibliotek for odontologiske fag]
 +
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/psyk/Laeringsenter  Bibliotek for psykologi, utdanning og helse]
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/psyk/Laeringsenter  Bibliotek for psykologi, utdanning og helse]
 +
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/sv/Praktiskinformasjon.htm  Bibliotek for samfunnsvitenskap]
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/sv/Praktiskinformasjon.htm  Bibliotek for samfunnsvitenskap]
  
Linje 24: Linje 34:
  
  
I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot PullPrint.  [[Informasjon om betaling for utskrift/kopiering]].
+
I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot PullPrint.  Informasjon om betaling for utskrift/kopiering.

Revisjonen fra 9. feb. 2010 kl. 18:59

Alle fakulteta har PC-stover for studentar. For å få tilgang til datamaskinene og dei tilgjengelege programma, må du ha betalt semesteravgift og ha fått ein eigen brukarkonto. Ved pålogging på student-PC får du tilgang til ditt eige heimeområde for lagring. På Windows blir det også oppretta eigen brukarprofil, slik at du får lagra eigne innstillingar.

Meir informasjon om PC-stover: Det humanistiske fakultetet

Det juridiske fakultetet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Det medisinsk-odontologiske fakultetet

Det samfunnsvitskaplege fakultetet

Det psykologiske fakultet

Bibliotek for humaniora

Bibliotek for juridiske fag

Bibliotek for relfag

Bibliotek for medisinske fag

Bibliotek for odontologiske fag

Bibliotek for psykologi, utdanning og helse

Bibliotek for samfunnsvitenskap

Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen


Dei fleste PC-stover har tilgang til trådlaust nettverk der du kan kople eiga datamaskin opp mot Internett og UiB sitt nettverk.


I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot PullPrint. Informasjon om betaling for utskrift/kopiering.