Forskjell mellom versjoner av «PC-stover»

m (Meir informasjon om PC-stovene: endret lenke)
(Meir informasjon om PC-stovene)
Linje 17: Linje 17:
 
[http://www.uib.no/ub/svh/tjenester/laeringssenter Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora]
 
[http://www.uib.no/ub/svh/tjenester/laeringssenter Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora]
  
[http://www.uib.no/ub/jur/tjenester/arbeidsplasserer Bibliotek for juridiske fag]
+
[http://www.uib.no/ub/jur/tjenester/arbeidsplasser Bibliotek for juridiske fag]
  
 
[http://www.uib.no/ub/realfag/tjenester/laeringssenter Bibliotek for realfag]
 
[http://www.uib.no/ub/realfag/tjenester/laeringssenter Bibliotek for realfag]

Revisjonen fra 14. feb. 2013 kl. 10:04

Alle fakulteta og Universitetsbiblioteket har PC-stover for studentar. For å få tilgang til datamaskinene og dei tilgjengelege programma, må du ha betalt semesteravgift og ha fått ein eigen brukarkonto. Ved pålogging på student-PC får du tilgang til ditt eige heimeområde for lagring. På Windows blir det også oppretta eigen brukarprofil, slik at du får lagra eigne innstillingar. Operativsystemet som i hovudsak er installert er Windows 7, men ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er det også installert linux. Hvilken programvare som er installert på disse maskinene varierer fra fakultet til fakultet, men Office-programvare (MS Office og/eller OpenOffice) er standard på alle.

Meir informasjon om PC-stovene

Det humanistiske fakultetet

Det juridiske fakultetet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Det medisinsk-odontologiske fakultetet

Det samfunnsvitskaplege fakultetet

Det psykologiske fakultet

Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora

Bibliotek for juridiske fag

Bibliotek for realfag

Bibliotek for medisinske og odontologiske fag

Bibliotek for psykologi, utdanning og helse

Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen


Dei fleste PC-stover har tilgang til trådlaust nettverk der du kan kople eiga datamaskin opp mot Internett og UiB sitt nettverk.

Ved alle fakulteta og nokre biblioteksfilialer er det PC-vakter som kan hjelpe studentar med enklare dataproblem.

I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot Pullprint.