Forskjell mellom versjoner av «PC-stover»

 
(20 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
Alle fakulteta og Universitetsbiblioteket har PC-stover for studentar. For å få tilgang til datamaskinene og dei tilgjengelege programma, må du ha betalt semesteravgift og ha fått ein eigen brukarkonto. Ved pålogging på student-PC får du tilgang til ditt eige heimeområde for lagring. På Windows blir det også oppretta eigen brukarprofil, slik at du får lagra eigne innstillingar. Operativsystemet som i hovudsak er installert er Windows XP, men ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er det også installert linux.
+
Se [http://www.uib.no/student/48599/pc-stover-ved-uib  http://www.uib.no/student/48599/pc-stover-ved-uib]
 
 
''' Meir informasjon om PC-stover:'''
 
 
 
[[PC-stuer ved HF|Det humanistiske fakultetet]]
 
 
 
[[PC-stuer ved JUS|Det juridiske fakultetet]]
 
 
 
[[PC-stuer ved MatNat|Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet]]
 
 
 
[[PC-stuer ved medisin og odontologi|Det medisinsk-odontologiske fakultetet]]
 
 
 
[[PC-stuer ved SV|Det samfunnsvitskaplege fakultetet]
 
 
 
[PC-stuer ved psykologi|Det psykologiske fakultet]
 
 
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/hf/index.htm  Bibliotek for humaniora]
 
 
 
[http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/pc-er.htm  Bibliotek for juridiske fag]
 
 
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/matnat/arbeidsplasser.htm  Bibliotek for realfag]
 
 
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/med/Informasjon/info-pcer.htm  Bibliotek for medisinske fag]
 
 
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/odont/Nye%20brukere/nyebrukere-pcer.htm  Bibliotek for odontologiske fag]
 
 
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/psyk/Laeringsenter Bibliotek for psykologi, utdanning og helse]
 
 
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/sv/Praktiskinformasjon.htm  Bibliotek for samfunnsvitenskap]
 
 
 
[http://www.uib.no/regelsamling/?system=regler&file=total.xml&id=Sect3.i__26528  Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen]
 
 
 
 
 
Dei fleste PC-stover har tilgang til trådlaust nettverk der du kan kople eiga datamaskin opp mot Internett og UiB sitt nettverk.
 
 
 
Ved alle fakulteta og nokre biblioteksfilialer er det [http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=770&toplink_id=571 PC-vakter] som kan hjelpe studentar med enklare dataproblem.
 
 
 
I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot [[Pullprint]].
 
{{BRS}}
 
 
 
[[Kategori:PC-stuer]]
 

Nåværende revisjon fra 6. jul. 2017 kl. 09:41