Forskjell mellom versjoner av «Oppslag av adresser via LDAP i Thunderbird»

(For snever)
m (la inn tips om å la "use ssl" være umarkert.)
 
Linje 10: Linje 10:
 
   Port number: 389
 
   Port number: 389
 
   Bind DN: (ingenting)
 
   Bind DN: (ingenting)
 +
 +
  Use secure connection (SSL): (umarkert)
  
 
Se også [http://stavelin.com/blog/2008/08/25/sla-deg-opp-med-ldap/ Slå deg opp med LDAP (stavalin.com)]
 
Se også [http://stavelin.com/blog/2008/08/25/sla-deg-opp-med-ldap/ Slå deg opp med LDAP (stavalin.com)]

Nåværende revisjon fra 14. okt. 2020 kl. 07:24

  • Velg menyen Edit > Preferences
  • Velg fanen Composition, deretter Addressing
  • Slå på Directory Server
  • Klikk Edit Directories
  • Klikk Add, og legg inn disse verdiene:
 Name: ldap uib
 Hostname: ldap.uib.no
 Base DN: dc=uib,dc=no
 Port number: 389
 Bind DN: (ingenting)
 Use secure connection (SSL): (umarkert)

Se også Slå deg opp med LDAP (stavalin.com)