Oppsett av nettbrett med Android mot Exchange

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


For brukere som har e-post og kalender på UiBs Exchange-system (altså bruker Outlook e-post og kalender til daglig), kan Galaxy pad 10.1 lett settes opp til å bruke samme e-post og kalender.

Hoved.jpg
Under Programmer vil du finne Epost ikonet. Klikk på denne.

Epost1.jpg
Her skriver du inn din epost adresse og passord. Trykk neste.

Epost2.jpg
Velg Microsoft Exchange ActiveSync.

Epost3.jpg
Fyll inn med uib\ foran brukernavnet. Mailserver er kalender.uib.no. Trykk Neste, og e-posten og kalender er satt opp.

Hoved.jpg
Kalender innslagene vil nå komme opp under ikonet Kalender.