Forskjell mellom versjoner av «Oppsett av iPhone 4S mot Exchange»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 42: Linje 42:
 
Klikk på Arkiver<BR/>
 
Klikk på Arkiver<BR/>
 
Mobilen skal nå være satt opp mot Exchange serveren til UiB<BR/><BR/>
 
Mobilen skal nå være satt opp mot Exchange serveren til UiB<BR/><BR/>
 +
 +
  
 
==Hvordan velge når telefonen henter post==
 
==Hvordan velge når telefonen henter post==

Revisjonen fra 16. jan. 2012 kl. 13:47

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 16.01.2012 av Sinmh . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Forord

Denne bruksanvisningen er kun ment som selvhjelp.

Ved eventuelle feil eller problemer med iPhone kan IT-avdelingen bistå med enkel feilsøking, full tilbakestilling av apparatet til fabrikkinnstillinger ("harware reset") og eventuelt sende apparatet til service hvis det er konstantert maskinfeil. Ved serviceinnlevering kan ikke IT-avdelingen tilby lånetelefon av samme type.

IT-avdelingen gir ikke hjelp med installasjon, konfigurasjon eller bruk av iPhone ut over det som er nevnt her.


1hjemsiden.png

Klikk på iconet Mail


2VelgExchange.png

Velg Microsoft Exchange


3SettinnData.png

Fyll ut Epostfeltet med ditt brukernavn@uib.no
Domene er uib.no
Brukernavn: brukernavnet ditt uten @....
Passordet ditt
Beskrivelse kommer opp automatisk men du kan endre denne hvis du vil.
Trykk neste


4Tjeneradresse.png

Etter verifiseringen skriver du inn tjenernavnet: kalender.uib.no
Trykk ferdig


5Arkiver.png

Klikk på Arkiver
Mobilen skal nå være satt opp mot Exchange serveren til UiB


Hvordan velge når telefonen henter post

Her har du tre valg:

Push: Er push aktivert vil mobilen automatisk hente nye e-poster, kalenderendringer osv.,
når de er tilgjengelige på e-postserveren.
Dvs at du får nye e-poster osv... like raskt inn på mobilen som du gjør på jobbmaskinen.


Hent: Bruk dette valget hvis du vil kontrollere hvor ofte mobilen synkroniserer.
Nye elementer vil da ankomme ifølge tidsplanen du setter opp. Dette vil også spare batteriet på telefonen noe.


Manuelt: Bruk dette valget hvis du selv vil styre når mobilen sjekker etter nye elementer. Du må da selv sjekke etter endringer
for å få nye e-poster inn på mobilen.

For å forandre disse valgene gå inn på Innstillinger


6Instillinger.png

Klikk på Mail, kontakter, kalender


8HentnyeData.png

Velg Hent nye data

9Push.png

For å hente e-post automatisk, sett Push bryteren til å vise 1
Gå deretter inn på Avansert lenger nede på siden og velg den aktuelle epostkonten
Klikk på kontoen og velg push

Hvis du befinner deg i utlander og mottar e-posten automatisk kan dette medføre store kostnader pga datatrafikken dette genererer.
Vi anbefaler derfor at du bruker det manuelle oppsettet slik at du har kontroll med trafikken.

Gå inn på Innstillinger
Klikk på Mail, kontakter, kalender
Velg Hent nye data


10PushAv.png

Skyv Push bryteren over til å vise 0
Klikk på Manuelt om du ønsker å bestemme selv når du får e-post, eller bestem
antall minutter du ønsker at telefonen skal sjekke for deg.
Gå inn på Avansert neders på siden og sjekk innstillingene til e-postkontoen din.

11VelgTidsplan.png

Velg den aktuelle kontoen og klikk på Manuelt eller Hent, avhengig av hva du ønsker den skal gjøre.