Forskjell mellom versjoner av «Oppsett av iPhone 4S mot Exchange»

Fra IT-hjelp UiB
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=807e80ba92b24ace932886f4e4321613 Informasjon om e-post finner du nå i UiBhjelp.]»)
Tagg: Erstattet
 
(21 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Under utvikling}}
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=807e80ba92b24ace932886f4e4321613 Informasjon om e-post finner du i UiBhjelp.]
==Forord==
 
 
 
Denne bruksanvisningen er '''kun''' ment som selvhjelp.
 
 
 
Ved eventuelle feil eller problemer med iPhone kan IT-avdelingen bistå med enkel feilsøking,
 
full tilbakestilling av apparatet til fabrikkinnstillinger ("harware reset") og eventuelt sende apparatet
 
til service hvis det er konstantert maskinfeil. Ved serviceinnlevering kan ikke IT-avdelingen tilby
 
lånetelefon av samme type.
 
 
 
IT-avdelingen gir ikke hjelp med installasjon, konfigurasjon eller bruk av iPhone ut over det som er nevnt her.
 
 
 
 
 
[[Image:1hjemsiden.png|breddepx| ]]
 
 
 
Klikk på iconet Mail<BR/>
 
 
 
 
 
[[Image:2VelgExchange.png|breddepx| ]]
 
 
 
Velg Microsoft Exchange<BR/>
 
 
 
 
 
[[Image:3SettinnData.png|breddepx| ]]
 
 
 
Fyll ut Epostfeltet med ditt '''brukernavn@uib.no'''<BR/>
 
Domene er uib.no<BR/>
 
Brukernavn: brukernavnet ditt uten @....<BR/>
 
Passordet ditt<BR/>
 
Beskrivelse kommer opp automatisk men du kan endre denne hvis du vil.<BR/>
 
Trykk neste<BR/>
 
 
 
 
 
[[Image:4Tjeneradresse.png|breddepx| ]]
 
 
 
Etter verifiseringen skriver du inn tjenernavnet: '''kalender.uib.no'''<BR/>
 
Trykk neste<BR/>
 
 
 
 
 
[[Image:5Arkiver.png|breddepx| ]]
 
 
 
Klikk på Arkiver<BR/>
 
Mobilen skal nå være satt opp mot Exchange serveren til UiB<BR/>
 
 
 
 
 
==Hvordan velge når telefonen henter post==
 
 
 
Her har du tre valg:
 
 
 
Push:
 
Er push aktivert vil mobilen automatisk hente nye e-poster, kalenderendringer osv.,<BR/>
 
når de er tilgjengelige på e-postserveren.<BR/>
 
Dvs at du får nye e-poster osv. like raskt inn på mobilen som du gjør på jobbmaskinen.<BR/>
 
 
 
 
 
Hent:
 
Bruk dette valget hvis du vil kontrollere hvor ofte mobilen synkroniserer.<BR/>
 
Nye elementer vil da ankomme ifølge tidsplanen du setter opp. Dette vil også spare batteriet på telefonen noe.<BR/>
 
 
 
 
 
Manuelt:
 
Bruk dette valget hvid du selv vil styre når mobilen sjekker etter nye elementer. Du må da selv sjekke etter endringer<BR/>
 
for å få nye e-poster inn på mobilen.<BR/>
 
 
 
For å forandre disse valgene gå inn på Innstillinger<BR/>
 
 
 
 
 
[[Image:6Instillinger.png|breddepx| ]]
 
 
 
Klikk på Mail, kontakter, kalender<BR/>
 
 
 
 
 
[[Image:8HentnyeData.png|breddepx| ]]
 
 
 
Velg Hent nye data<BR/>
 
 
 
[[Image:9Push.png|breddepx| ]]
 
 
 
For å hente e-post automatisk, sett Push bryteren til å vise 1<BR/>
 
Gå deretter inn på Avansert lenger nede på siden og velg den aktuelle epostkonten<BR/>
 
Klikk på kontoen og velg push<BR/>
 
 
 
'''Hvis du befinner deg i utlander og mottar e-posten automatisk kan dette medføre store kostnader pga datatrafikken dette genererer.'''<BR/>
 
'''Vi anbefaler derfor at du bruker det manuelle oppsettet slik at du har kontroll med trafikken.'''<BR/>
 
 
 
Gå inn på Innstillinger<BR/>
 
Klikk på Mail, kontakter, kalender<BR/>
 
Velg Hent nye data<BR/>
 
 
 
 
 
[[Image:10PushAv.png|breddepx| ]]
 
 
 
Skyv Push bryteren over til å vise 0<BR/>
 
Klikk på Manuelt om du ønsker å bestemme selv når du får e-post, eller bestem<BR/>
 
antall minutter du ønsker at telefonen skal sjekke for deg.<BR/>
 
Gå inn på Avansert neders på siden og sjekk innstillingene til e-postkontoen din.<BR/>
 

Nåværende revisjon fra 25. jan. 2022 kl. 09:30