Forskjell mellom versjoner av «Oppsett av e-post på privat maskin»

Fra IT-hjelp UiB
m (IMAP eller POP flyttet til Oppsett av e-post på privat maskin: Tittelen "IMAP eller POP" er ikke så intuitiv for folk flest..)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 17. sep. 2010 kl. 09:10


IT-avdelingen driver en sentral eposttjeneste for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen. Epost er knyttet til den datakonto som studenter og ansatte får via SEBRA. En kan lese eposten på ulike måter etter smak og behag eller avhengig av oppkoblingsformen en benytter.

En kan logge interaktivt inn på mailserveren vha SSH og bruke effektive program som pine eller mutt. Studenter benytter rasmus.uib.no mens ansatte kan bruke alf.uib.no. Denne måten å lese eposten på er for særlig interesserte.

En kan også bruke en helt vanlig nettleser uten å sette den opp med brukernavn eller servere, ved å logge seg på nettsiden https://webmail.uib.no/

Selv om dette er en lettvindt løsning er det neppe et effektivt verktøy for den som benytter epost mye, får mange meldinger tilsendt eller har tunge krav til epostprogrammet. webmail passer best når en skal ta en kikk på eposten sin fra maskiner en vanligvis ikke bruker, f.eks internettkaffer eller naboens PC.


Vanlig bruk:

De fleste foretrekker nok å lese sin epost ved hjelp av et dedisert program installert på egen arbeidsstasjon. Alle velkjente program kan brukes mot IT-avdelingens eposttjenere, f.eks Thunderbird, Eudora og Outlook.

For at disse skal benyttes må programmet først settes riktig opp. Det gjøres typisk ved å velge "Edit --> Preferences --> Mail" eller lignende fra programmets egen toppmeny. Det kan være forvirrende mange valg men langt fra alle trenger å fylles ut.


 • Det aller viktigste er kontonavn (userid, brukernavn, POP-account, e.l).
For ansatte er dette den fembokstaverskoden en fikk returnert på IT-avdelingens rekvisisjonsskjema.
For studenter er det vanligvis tre bokstaver etterfulgt av tre tall, altså ens SEBRA-konto.
 • En må også legge inn en utgående eposttjener (SMTP server) dersom en også skal sende epost fra programmet.
Ansatte velger smtp.uib.no mens studenter oppgir smtp.student.uib.no.
Dersom ens PC er koblet opp i et annet nettverk enn universitetets må ytterlige hensyn tas.

Det vanskeligste vil være å oppgi innkommende eposttjener. Det finnes nemlig to ulike metoder (protokoller) for å hente eposten fra tjenermaskinen til sin egen arbeidsstasjon. Begge, POP og IMAP, støttes av de aller fleste epostprogram og vil fortsatt bli tilbudt i parallell fra IT-avdelingens maskiner. Tiltross for at de ligner på hverandre byr de imidlertid på hver sine fordeler og ulemper:

 • Skal du ha flere epostfoldere og lese mailen i alle sammen fra ulike maskiner, må du velge IMAP.
+ : IT-avdelingen vil ta backup av alle folderne hvert døgn.
+ : All epost er tilgjengelig fra alle IMAP-klienter på alle benyttede maskiner, inklusive webmail.uib.no
÷ : Kan være litt tregt, særlig mot store foldere og over langsomme datanett (oppringt mm)
 • Skal du bare lese innboksen din kan du bruke POP
÷ : Dersom ikke Leave mail on server er satt i epostprogrammet ditt, vil eposten din bli slettet fra serveren
÷ : Folderne dine blir spredd over alle PC-ene du bruker og eldre meldinger vil bare være tilgjengelige på hver enkelt PC.
÷ : Veldig treg mot stor innboks.
÷ : Kan skape problemer om du også samtidig bruker IMAP (f.eks webmail hjemmefra mens PC-en på jobben er påskrudd og sjekker innboksen med POP).
+ : Veldig rask dersom innboksen ikke er stor.
 • Bruker du POP må du huske
 • Med Leave mail on server blir innboksen din veldig stor etterhvert og ting vil gå veldig tregt.
 • Uten Leave mail on server slettes meldingene fortløpende fra serveren og kopi vil bare finnes på den PC-en du leste eposten fra. Du må selv sørge for backup av all mailen din!
 • Du får bare tilgang til innboksen din på serveren. Meldinger du lagrer i andre foldere, hjemme eller på jobb, finner du bare igjen på den aktuelle PC-en.
 • Dersom du også bruker en IMAP-klient kan det være forvirrende med innboks vs mbox.
 • Dersom du hovedsaklig bruker mail ved UIB og du bruker epost fra mer enn en PC, så burde du nok ha valgt IMAP.
 • Bruker du IMAP må du huske
 • Bruk alltid mail som "home directory".
 • Ulike IMAP-programmer (Mozilla, Outlook, webmail) har ulike løsninger og tilbud om avanserte ting som sortering, flytting til andre foldere mm.
 • Dersom du også bruker en POP-klient kan det være forvirrende med innboks vs mbox.
 • Bruker du epost ved UIB lite, kan kanskje POP være like greit.


 • Velger du IMAP skal du som innkommende eposttjener (IMAP server) velge imap.uib.no
som ansatt eller imap.student.uib.no med rasmus-konto.
 • Velger du POP skal du som innkommende eposttjener (POP server) velge pop.uib.no
som ansatt eller pop.student.uib.no med rasmus-konto.
 • Kryss av for SSL (sikker innlogging) for den valgte innkommende eposttjeneren.