Oppsett av e-post i Thunderbird mot kalender-serveren

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 6. des. 2012 kl. 14:56 av Khe110 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Oppsett for å sette opp Thunderbird til å motta epost fra Kalender-serveren der hvor Outlook ikke er tilgjengelig. For studenter er det enklere å bruke oppsettet beskrevet her: Oppsett_av_e-post_i_Mozilla_Thunderbird. Oppsettet beskrevet åp denne siden kan være nyttig for eksempel for de som ønsker å bruke mail fra Linuxmaskiner eller andre maskiner hvor Outlook ikke er installert og samtidig beholde foldere fra alf/rasmus tilgjengelig. I linux (Ubuntu) er det tilgjengelig et script kalt "reset-thunderbird". Om en har fått Outlook-medlemskap, men ikke er opptatt av å beholde gammel innboks kan dette scriptet kjøres. Det anbefales å bruke Outlook på klientdriftede Windows-maskiner siden Thunderbird ikke støtter kalenderfunksjonene som møteplanlegger, tilgjengelighet osv.

For standard oppsett mot kalenderserveren kan Reset Thunderbird Linux kjøres i Ubuntu, velg da "exchange" når dette blir spurt om.

OBS: Vær klar over at det ved sending av epost fra Thunderbird/Kalender fra utenfor UIB-nett kan oppstå problemer med å kopiere sendte meldinger til sendte-meldinger mappa. Det kan også hende at de sendte meldingene fra Thunderbird legges i en annen "Sendt" mappe enn det Outlook benytter.

All ny epost vil etter overgang til Outlook/Exchange komme i den nye, kalender-innboksen, men du vil ved å følge denne oppskriften også kunne lese ny mail fra Kalender/Exchange også der hvor Outlook ikke er tilgjengelig og også lese eldre mail fra før du byttet til kalender (Outlook/Exchange).


Gå først inn Kontoinstillingene (account settings) som befinner seg i "Edit" menyen i Linux eller "Tools(Verktøy)" menyen i Windows.


1. Sette innstillingene slik at du beholder den gamle epost-mappa fra Alf eller Rasmus i Thunderbird

Hvis du har en gammel konto på enten "alf" (ansattkonto) eller "rasmus" (studentkonto) sjekk at det står "rasmus.uib.no" eller "alf.uib.no" under Server settings-feltet. Hvis det står noe annet her som "imap.uib.no" eller bare "uib.no" må du forandre på dette til "rasmus.uib.no" eller "alf.uib.no". Hvis du ikke gjør dette kan det være at den nye kalenderkontoen erstatter innboks-mappa i Thunderbird slik at du ikke ser dine gamle meldinger fra før du ble lagt over på kalender-serveren.

Studentmail-server.png


2. Legge til din nye kalender-mailkonto i Thunderbird.

Velg "Account Actions" og "Add Mail Account"

Fyll ut navn, epost-adresse med ditt sub domene (f.eks @adm.uib.no, ikke bare @uib.no) og passord. Trykk fortsett/continue

Nå forsøker Thunderbird å søke etter kontoinstillinger, avbryt denne prosessen ved å trykke på knappen "Manual config"

Fyll ut feltene slik som på bildet:

Thunderbird-kalender-setup.png

Det kan hende at du vil få opp en sikkerhetsadvarsel i forbindelse med tilkoblingen til din gamle server du må i så fall velge å gå videre.

Fjerne lokal lagring av mail

I linux bør valget under: "Synchronization and Storage" -> "Keep messages for this account on this computer", fjernes for å unngå at hjemmeområde fylles opp:


Tunderbird-keep-messages.png