Forskjell mellom versjoner av «Oppsett av e-post i Opera»

(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 18. feb. 2010 kl. 14:52

Viktig melding.gif Mangler illustrasjoner/bilder Denne artikkelen trenger flere bilder/illustrasjoner. Ingen url er oppgitt


For å bruke SSL i Opera må man gå via menyen Mail og valget "Manage accounts".

Marker kontoen og klikk "Edit".

Velg "Servers" fra det nye vinduet som dukker opp.


Velg IMAP og Server være imap.uib.no for ansatte, og rasmus.uib.no for studenter. Port number må være 993 og "Secure connection (TLS)" må være haket av.og klikk [OK].