Opprette regel i Outlook som automatisk flytter e-post fra innboks til annen mappe

Fra IT-hjelp UiB