Forskjell mellom versjoner av «OneNote på Windows: Slik oppretter du en ny notatblokk på SharePoint»

(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 28. feb. 2016 kl. 21:56

Følg stegene under for å opprette en ny notatblokk på en SharePoint site:

  1. Trykk File.
  2. Velg New og deretter Other Web Locations.
  3. Velg riktig SharePoint site.
    Opprettdialog.png

  4. Skriv inn det navnet du ønsker at den nye notatblokken skal ha og trykk så på Create.
    Lagredialog.png

Gå til OneNote mot SharePoint.