Forskjell mellom versjoner av «OneNote på Windows: Slik oppretter du en ny notatblokk på SharePoint»

(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 23. feb. 2016 kl. 14:19

Velg FILE
Velg NEW og så "Other Web Locations" og så velger du Documents på riktig sharepoint.

Opprettdialog.png

Gi navn på notatboken og så Create

Lagredialog.png